EN
Popis usluga HEP Elektre i HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Popis usluga HEP Elektre i HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Zbog zakonski propisanog poslovnog i informatičkog razdvajanja opskrbne djelatnosti od djelatnosti distribucije električne energije, došlo je do promjena u pružanju usluga korisnicima u društvima koja ih obavljaju: HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) i HEP Elektra.

Ukoliko imate pitanja vezana uz
 • izdavanje i ispis računa za električnu energiju,
 • informacije o računu,
 • informacije o stanju duga,
 • dodavanje i korekcija podataka o adresi slanja računa,
 • reklamaciju računa, opomena, kamata, nepriznatih uplata,
 • sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom,
 • sklapanje ugovora o opskrbi korisnika postrojenja za samoopskrbu,
 • povrat preplaćenog iznosa (povrat preplate),
 • obročnu otplatu ili odgodu plaćanja dugovanja,
 • obustavu isporuke električne energije zbog dugovanja
obraćate se svom opskrbljivaču.
 
Ukoliko imate pitanja vezana uz
 • priključenje na distribucijsku mrežu (novi priključak, razdvajanje priključka),
 • promjenu kategorije kupca,
 • promjena tarifnog modela,
 • premještanje mjernog mjesta,
 • ograničenje/povećanje priključne snage,
 • promjenu kupca (prijepis potrošnje),
 • korekciju podataka o korisniku mreže i mjernom mjestu,
 • reklamacije očitanih/potrošenih količina kWh,
 • pravo na samoočitanje,
 • izvanredni obračun,
 • određivanje iznosa (količina) mjesečnih novčanih obveza (akontacija),
 • korekciju mjesečnih novčanih obveza odnosno promjena količina kWh predviđene polugodišnje potrošnje (akontacije),
 • sklapanje ugovora o korištenju mreže,
 • prijenos ugovora o korištenju mreže,
 • raskid ugovora o korištenju mreže,
 • neispravnost mjernog uređaja (brojila) i mjerne opreme, provjera ispravnosti mjernog uređaja,
 • zahtjeve vezane uz brojilo (montaža/demontaža/zamjena, ugradnja),
 • zahtjeve za daljinsku kontrolu brojila,
 • zahtjeve za izvanredno očitanje stanja brojila,
 • obustavu isporuke električne energije na traženje kupca,
 • utvrđivanje, izdavanje računa te naplata neovlaštenog korištenja električne energije,
 • ostali zahtjevi u okviru djelatnosti
obraćate se operatoru sustava.

HEP Elektra posreduje između svojih kupaca i operatora sustava što znači da ne očekujemo od naših kupaca prepoznavanje kojoj djelatnosti pripada koji proces te nam se slobodno obratite za sva pitanja, a mi ćemo, po potrebi, Vaše upite proslijediti operatoru sustava.