EN
Propisi - HEP Trgovina d.o.o.

Propisi - HEP Trgovina d.o.o.


Zakoni

Zakon o energiji – NN 120/12, NN 14/14, NN 102/15, NN 68/18
Uredba o dopuni Zakon o energiji  - NN 95/15
Zakon o tržištu električne energije – NN 22/13, NN 95/15, NN 102/15, NN 68/18
Zakon o tržištu plina – NN 18/18


Podzakonski akti

Pravila organiziranja tržišta električne energije  - NN 121/15 , NN 48/16, NN 50/18
Opći uvjeti opskrbe plinom – NN 50/18
Pravila o organizaciji tržišta plina – NN 50/18


Ostalo

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom – HEP-Trgovina d.o.o.
Registar neposrednih članova bilančne skupine – HEP-Trgovina d.o.o.