EN

Poziv za medije - Plin 2016.

Poštovani,
 
pozivamo Vas na otvaranje 14. Skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi (7. Međunarodni skup) - Plin 2016., koje će se održati u četvrtak, 29. rujna 2016., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Cara Hadrijana bb (sveučilišni kampus), s početkom u 10 sati.

Otvaranju konferencije prisustvovat će prof.dr.sc. Srećko Tomas, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof.dr.sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof.dr.sc. Bálint Bachmann, dekan Tehničkog fakulteta Pollack Mihály u Pečuhu te u ime suorganizatora Damir Pećušak, direktor HEP-Plina d.o.o.

S poštovanjem,

Sektor za korporativne komunikacije