NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Tolpinarstvo d.o.o.
   
 
   Pitanja


  Razdjelnici topline

Pitanja i odgovore vezane za razdjelnike topline možete pronaći ovdje.

Funkcija razdjelnika

 • Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije.
 • Registriraju impulse prema količini potrošene energije na svakom radijatoru u stambenom/poslovnom prostoru.
 • Temeljem broja impulsa očitanih u pojedinom stanu/poslovnom prostoru, ukupna količina toplinske energije isporučene za cijelu zgradu koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade raspodjeljuje se na pojedine krajnje kupce.
 • Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije, kao što su to zasebna mjerila toplinske energije - kalorimetri.
 • Ugradnjom razdjelnika omogućena je pravednija raspodjela i obračun troškova toplinske energije prema potrošnji svakog pojedinog stambenog/poslovnog prostora, čime se krajnji kupci motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije.
 • Pravu funkcionalnost i svrhu razdjelnika, kao uređaja koji omogućavaju raspodjelu toplinske energije prema stvarnoj potrošnji, krajnji kupci mogu ostvariti samo ukoliko uz razdjelnike ugrade i uređaje za regulaciju odavanja topline - termostatske radijatorske setove (termostatske ventile i termostatske glave), odnosno uređaje kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije i ukoliko se izvrši balansiranje unutarnjih instalacija grijanja te zamjena postojeće pumpe centralnog grijanja frekventno reguliranom pumpom.

Ugradnja razdjelnika

 • Razdjelnici se ugrađuju u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.
 • Odluku o ugradnji razdjelnika donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora, odnosno krajnji kupci toplinske energije.
 • Kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika krajnji kupci trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava, ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije mora biti opremljeno razdjelnicima.
 • Na zajedničkom mjerilu toplinske energije mogu se ugrađivati razdjelnici samo jednog proizvođača, kojega suvlasnici slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.
 • Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi iz Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova isporučene toplinske energije (NN 99/14, 27/15).
 • Ugrađuju se jednostavno i brzo na sve radijatore u pojedinom stambenom/poslovnom prostoru.
 • Ugradnju razdjelnika topline obavljaju specijalizirane, ovlaštene tvrtke, uz prethodnu suglasnost HEP-TOPLINARSTVA d.o.o.
 • Uz ugradnju razdjelnika zakonska obaveza je ugradnja uređaja za regulaciju odavanja topline - termostatskog radijatorskog seta (termostatskog ventila i termostatske glave), odnosno uređaja kojim se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije
 • Uvjeti ugradnje razdjelnika i modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju propisani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15).
 • Redoslijed postupaka pri ugradnji razdjelnika možete pronaći ovdje.
 • Obrazac A Odluka o ugradnji razdjelnika možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac B–1 Zahtjev za suglasnost na ugradnju razdjelnika možete preuzeti ovdje.

Financiranje ugradnje razdjelnika

 • Krajnji kupci toplinske energije dužni su sami osigurati financijska sredstva za ugradnju, održavanje i očitavanje razdjelnika u svojim stambenim/poslovnim prostorima.
 • Proteklih godina su troškove nabave i ugradnje razdjelnika subvencionirale lokalne samouprave gradova, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Predlažemo da se na web stranicama Vašeg grada i FZOEU informirate jesu li u tijeku natječaji za subvencioniranje nabave i ugradnje razdjelnika.

Zakonski rokovi za ugradnju razdjelnika

 • Zbog usklađivanja s propisima Europske unije, točnije s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, a kako bi se uveo pravedniji način raspodjele troškova za toplinsku energiju, Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15) je propisano da se u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije moraju ugraditi razdjelnici ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventili i termostatske glave), odnosno uređaji kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije.
 • Rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:
  • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
  • najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju od 2 do 70 stambenih/poslovnih prostora.

Uštede nakon ugradnje razdjelnika

 • Prema iskustvu HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih ventila u većini slučajeva se ukupna potrošnja toplinske energije cijele zgrade, izmjerena na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici, smanjila od 15% do 35% u odnosu na razdoblje prije ugradnje razdjelnika.
 • Ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila ne garantira automatski uštedu i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan/poslovni prostor u koji su razdjelnici ugrađeni – neki krajnji kupci dobit će manje, neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune prije ugradnje razdjelnika.
 • Na potrošnju toplinske energije pojedinog stana/poslovnog prostora utječu:
  • Način ponašanja krajnjih kupaca - podešavanje termostata na radijatoru, prozračivanje prostorija.
  • Položaj stana/poslovnog prostora u zgradi - veću količinu toplinske energije će potrošiti prostori na sjevernoj strani, zadnjem katu zgrade, iznad nezagrijanih garaža ili prolaza.
  • Karakteristike stana/poslovnog prostora – kvaliteta toplinske izolacije, kvaliteta ugrađene stolarije.

Savjet više

 • Pri ugradnji razdjelnika i termostatskih ventila savjetujemo provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi i ugradnju frekventno reguliranih pumpi.
 • Ugradnjom frekventno reguliranih pumpi i balansiranjem sustava osigurava se kvalitetniji rad termostatskih ventila i umanjuje mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar stambene zgrade.
 • Balansiranje sustava grijanja i ugradnja frekventnih pumpi su poslovi koji se odvijaju na unutarnjim instalacijama grijanja, stoga su iste dužni financirati sami krajnji kupci.

Za dodatne informacije o ugradnji razdjelnika možete se obratiti HEP-TOPLINARSTVU d.o.o.:

 • Pogon toplinske mreže (područje grada Zagreba, bez naselja Dubrava i Maksimir): tel. 01/ 60 09 519 i 01/61 31 980, e-mail: razdjelnici.tm@hep.hr
 • Pogon posebne toplane (područje grada Zagreba – naselja Dubrava i Maksimir te gradovi Samobor, Velika Gorica i Zaprešić): tel. 01/ 60 09 558, e-mail: razdjelnici.pt@hep.hr
 • Pogon Osijek: tel. 031/24 47 84, fax: 031/20 71 39, e-mail: razdjelnici.os@hep.hr
 • Pogon Sisak: tel. 044/53 84 76, e-mail: razdjelnici.sk@hep.hr

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , 10000 Zagreb, Miševečka 15a, tel: + 385 1 60 09 555 , fax: + 385 1 61 31 978