NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Senj


dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. 053/851-402
fax.053/881-386

Certifikat Certifikat Certifikat

Direktor: Dario Škrgatić.

Napomena:U sklopu hidroenergetskog sustava Senj se organizacijski nalaze elektrane HE Senj  i HE Sklope.


HE Senj

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije ličko-senjske na obali Jadranskog mora u blizini mjesta Sv. Juraj.
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona: 1965.

Energetski podaci :

 • instalirani protok: Qi = 60 m3/s (3x20)
 • neto pad: H = 410 m
 • instalirana snaga: 216 MW (3x72MW)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1965. - 2007.): E max = 1305 GWh ('80)

SklopeHE Sklope
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije ličko-senjske na rijeci Liki
 • tip: pribranska
 • godina početka pogona: 1970.

Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 45 m3/s
 • neto pad: H = 60 m
 • instalirana snaga: 22,5 MW
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1974-2007): Emax = 124 GWh ('80)
godišnja proizvodnja 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
HE Senj  984,4
GWh
 1122
GWh
510,1
GWh
687
GWh
1219,9
GWh
HE Sklope 88 GWh 95 GWh 37,9 GWh 50 GWh 109,9 GWh

HE Senj Akumulacijska
snaga tip godina izgradnje
agregat A1 72 MW Francis vertikalni 1965.
agregat A2 72 MW Francis vertikalni 1965.
agregat A3 72 MW Francis vertikalni 1965.
HE Sklope Akumulacijska
agregat A1 22.5 MW Francis vertikalni 1970.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016