NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Zakučac


21310 Omiš
tel: 021 73 70 29,
fax: 021 73 70 48
Certifikat


HE Zakučac je izgrađena u doljnjem toku rijeke Cetine, kod Omiša. Najveće je postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj.

Direktor: Ivica Marušić

Opći podaci:
 • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske, općina Omiš na rijeci Cetini kod Omiša
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona:
  • Zakučac I -1961.
  • Zakučac II -1980.
 • ukupna snaga: 486 MW
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 220 m3/s (2x50 + 2x60)
 • konstruktivni pad: Ht = 250,4 m
 • instalirana snaga turbina: 486 MW (2x108 + 2x135)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1980.-2008.) Emax = 2056 GWh (1980.)
 • srednji energetski ekvivalent: 0,6 m3/kWh
godišnja proizvodnja 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
električna energija

1.742,3 GWh

2.430 GWh

1.119 GWh 827
GWh
2127,3
GWh

agregat turbine godina izgradnje / revitalizacije

A 144 MW *

Francis

1961. / 2012.

B 108 MW *

Francis

1962. / 2013.

C 135 MW

Francis

1979.

D 135 MW

Francis

1980.

                     * agregati u revitalizaciji

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016