EN
Obljetnica RHE Velebit

Obljetnica RHE Velebit

17.05.2019.
Prije 35 godina, 17. svibnja 1984., pušten je u pogon prvi agregat u RHE Velebit, koja je do danas proizvela ukupno 13.678.352,48 MWh.

Ova reverzibilna hidroelektrana, koja organizacijski pripada PP HE Jug, nalazi se u donjem toku rijeke Zrmanje, koristi slivno područje gračačke visoravni i vrlo je bitna za gospodarenje radom svih HEP-ovih elektrana, naročito u noćnom razdoblju.

Dosadašnju proizvodnju ostvarila je uz ukupni broj sati rada: agregata 1 - 118.597,72 sati i agregata 2 - 103.477,45 sati, što prosječno za RHE Velebit iznosi 111.037,59 sati. Vrlo je impozantan i ukupan broj pokretanja ove elektrane: 18.994, odnosno prosječno 1,487 starta po danu, od čega je čak 5.785 pokretanja u crpnom i kompenzacijskom radu.

RHE Velebit  je među najsloženijim hidroenergetskim objektima u Hrvatskoj. Osim proizvodnje električne energije, značajna je zbog mogućnosti crpnog režima rada, odnosno „spremanja“ (akumuliranja) viška električne energije proizvedene iz klasičnih elektrana na fosilna goriva, protočnih hidroelektrana, vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora. U stvari, služi kao velika "baterija" za pohranu električne energije, koja se potom plasira u sustav kada je to najpotrebnije. Njena akumulacijska jezera koriste se i za vodoopskrbu većeg dijela sjeverne Dalmacije, te za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

Gradnja RHE Velebit započeta je 1978. godine, a u vrijeme kada je puštena u pogon bila je jedna od najvećih reverzibilnih hidroelektrana u Europi. Njena je izgradnja predstavljala golemi tehničko-tehnološki izazov, kako za Hrvatsku elektroprivredu, tako i za domaću industriju - izvoditelje radova i isporučitelje opreme. Posebno je zahtjevna bila gradnja strojarnice, bunarskog tipa, duboko u stijeni.