EN
Sustav upravljanja sigurnošću

Sustav upravljanja sigurnošću

Operater postrojenja koji na svom području utvrdi prisutnost opasnih tvari obvezan je uvesti Sustav upravljanja sigurnošću (SUS) te poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća kao i mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš.
 Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane toplane uvele su sustav upravljanja sigurnošću te  su potpisale  Politike sprječavanja velikih nesreća.
 
Ovisno o prisutnosti količina opasnih tvari, postrojenja TE Rijeka, TE-TO Sisak, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb i TE-TO Osijek spadaju u kategoriju višeg razreda postrojenja te imaju obvezu izrade Izvješća o sigurnosti. Postrojenja KTE Jertovec i TE Plomin spadaju u postrojenja nižeg razreda te imaju obvezu izrade Operativnog plana zaštite i spašavanja.
 

Politike sprječavanja velikih nesreća

Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane-toplane su uvele sustav upravljanja sigurnošću te su potpisale Politike sprječavanja velikih nesreća: