EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori


Direktor društva:

Željko Starman, dipl. ing.


Direktori sektora:


Sektor za hidroelektrane

mr.sc. Stanko Sapunar, dipl.ing.el.
 

Sektor za termoelektrane

Damir Prpić, dipl.ing.str.
 

Sektor za ekonomske poslove

Snježana Barbarić, dipl.oec.
 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

Hrvoje Segedi, dipl.iur.
 

Sektor proizvodnje

mr.sc. Nenad Švarc, dipl.ing.el.
 

Sektor za centralizirane nabave i ugovaranja

Zvonimir Divić, dipl.oec.
 

Sektor za ostale izvore energije

Josip Perica, dipl.ing.str.