EN
Plinska instalacija

Plinska instalacija

Operator distribucijskog sustava dužan je priključak održavati o svom trošku.
 

Ovlašteni ispitivači plinskih instalacija na distribucijskom području HEP Plina:


Popis ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija (PDF)

Izjava za ovlaštene ispitivače (PDF)

Lista dostavljenih zahtjeva (PDF)

Predložak Ugovora s ovlaštenim ispitivačima (PDF)

Primjer sadržaja i oblika ispitnog izvještaja (PDF)

Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (PDF)