EN
Održavanje priključka

Održavanje priključka

Operator distribucijskog sustava dužan je priključak održavati o svom trošku.

Popis registriranih izvođača priključka, plinskih instalacija i montažera trošila plina (PDF)

Popis ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija (PDF)