EN
Pogreška pri slanju obavijesti o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i plinskih trošila

Pogreška pri slanju obavijesti o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i plinskih trošila

23.11.2018.
Molimo potrošače prirodnog plina koji su tijekom mjeseca studenog zaprimili Obavijest o redovnoj zamjeni plinomjera i Obavijest o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i trošila da posljednje navedenu obavijest zanemare.

Dogodila se pogreška prilikom adresiranja obavijesti. Određenom broju potrošača poslana je Obavijest o redovnoj zamjeni plinomjera u kojoj se navodi da su prilikom zamjene plinomjera dužni posjedovati sljedeća uvjerenja:

  • Uvjerenje o ispravnosti sustava za odvod produkata izgaranja (dimnjaka) izdano od strane nadležne dimnjačarske službe
  • Uvjerenje o ispravnosti plinskih trošila izdano od strane ovlaštenog servisera
 

Nedugo zatim istim je potrošačima pogreškom poslana i Obavijest o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i trošila u kojoj se navodi da im je HEP-Plin d.o.o. kao operator plinskog distribucijskog sustava sukladno čl. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10) dužan na njihovom obračunskom mjernom mjestu obustaviti isporuku prirodnog plina ukoliko do 30.11.2018. ne dostave gore navedena uvjerenja. 
 

Molimo potrošače koji su zaprimili obje obavijesti da zanemare Obavijest o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i trošila, te im se ovim putem ispričavamo na pogrešci.
 

Hvala cijenjenim potrošačima na razumijevanju.Obavijest o redovnoj zamjeni plinomjera (PDF)
Obavijest o dostavljanju uvjerenja o ispravnosti dimnjaka i trošila (PDF