NaslovnaEnglishMapa webaKontaktiZa medije
   HEP d.d.
   
 
 

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek

 • Nadmetanje: ZAMJENA MAGISTRALNOG PAROVODA SAPONIA - INA
Objavljeno: 17.04.2014. , vrijedi do: 07.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

 • Nadmetanje: Isporuka istalacijskih kabela, vodiča i SKS 5X16
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

 • Nadmetanje: Prodaja agregata crpnog, kabla energetskog i servera
Objavljeno: 17.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: KABELSKE TRANSFORMATORSKE STANICE 10(20)/0,4 kV U BETONSKOM KUČIŠTU, S OSNOVNIM PRIBOROM ZA MONTAŽU I SPAJANJE
Objavljeno: 17.04.2014. , vrijedi do: 08.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin

 • Nadmetanje: Klimatizacija komandne prostorije bloka 1
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Popravak i održavanje vozila IVECO i TAm
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP d.d., Sektor za informatiku i telekomunikacije

 • Nadmetanje: Nabava dodatnih Toad licenci proizvođača QUEST Software
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP d.d., Sektor za informatiku i telekomunikacije

 • Nadmetanje: Nadogradnja i proširenje postojećeg ARIS repozitorija poslovnih procesa
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb

 • Nadmetanje: Ispitivanje stanja metala kotlovskih jedinica u Pogonu TE-TO Zagreb
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE RAZVODNE VRELOVODNE MREŽE U NASELJU RAVNICE
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE RAZVODNE VRELOVODNE MREŽE U NASELJU RAVNICE
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA UREĐENJE PRIKLJUČAKA I OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA
Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: IZGRADNJA DV 10(20) kV NOVA SELA - POZLA GORA
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 08.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

 • Nadmetanje: Radovi na priobalnoj zaštiti i polaganju podmorskog kabela 10(20) kV Sali – Lavdara i podmorskog kabela 10(20) kV Ist – Škarda, te dobava, isporuka i ugradnja pripadajućeg materijala
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., CRPNA STANICA Buško Blato d.o.o.

Objavljeno: 16.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka

 • Nadmetanje: Remont hidromehaničke opreme na brani Valići
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 07.05.2014.


HEP Odmor i rekreacija d.o.o.

 • Nadmetanje: Javni natječaj za davanje u podzakup poslovnog prostora
Objavljeno: 14.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Plin d.o.o., HEP PLin d.o.o.

Objavljeno: 14.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP d.d., Sektor za informatiku i telekomunikacije

Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 28.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Srednjenaponski (SN) sklopni blokovi s integriranom daljinskom stanicom i motornim pogonima
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP d.d., Sektor za opće poslove

Objavljeno: 11.04.2014. , vrijedi do: 07.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Obnova poslovnih objekata Gundulićeva 32, Kršnjavoga 7, Petračićeva 17, Pogon Samobor, Pogon Velika Gorica, Pogon Sv. I. Zelina i Pogon Zaprešić
Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 15.04.2014. , vrijedi do: 08.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon HE Dubrovnik

Objavljeno: 14.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 14.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

 • Nadmetanje: Izrada tehničke dokumentacije po grupama
Objavljeno: 14.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: GEODETSKE USLUGE NA PODRUČJU ELEKTRODALMACIJE-OTOČNI DIO
Objavljeno: 11.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: GEODETSKE USLUGE NA PODRUČJU ELEKTRODALMACIJE-KOPNENI DIO
Objavljeno: 11.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP d.d., Sektor za opće poslove

Objavljeno: 11.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE JUG

 • Nadmetanje: ZAMJENA SUSTAVA VENTILACIJE ENERGETSKOG TUNELA HE ORLOVAC
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: Radovi na izgradnji parovodnog priključka za bazenski kompleks Svetice i sanacija kondenznih sklopova za OŠ P. Miškine u ul. Sveti Duh
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: Revitalizacija dijela vrelovodne mreže u naselju Knežija
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: Aktivnosti stručnog nadzora, osiguranja i nadzora kvalitete kod izgradnje predizoliranih vrelovoda, toplovoda i parovoda, nabave, ugradnje i zamjene elemenata sustava predizoliranog vrelovoda, toplovoda i opreme, te zamjene parovoda na CTS-u, sanacije toplovodnih kotlova i zamjene spremnika tople vode
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Senj

 • Nadmetanje: Zatvaranje ponora, sanacija nasipa, pristupnih puteva i kanala u slivu rijeke Like i sanacija kamene obloge kanala Lika – Gacka i Vivoze - Šumećica
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Senj

 • Nadmetanje: Izrada projekata sanacije hidrotehničkih objekata HE Senj
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Usluge održavanja i popravaka teretnih vozila Elektre Slavonski Brod
Objavljeno: 11.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin

Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka

 • Nadmetanje: Građevinski radovi prilikom pražnjenja akumulacije Valići
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

 • Nadmetanje: Održavanje sustava za mjerenje razina vode
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

 • Nadmetanje: Popravak mostova na kanalima HE Varaždin i HE Dubrava
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE - TS 110/35 kV NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKA
Objavljeno: 10.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: Servis i čišćenje mjerila toplinske energije
Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: ISPORUKA MATERIJALA I IZGRADNJA ČELIČNO-REŠETKASTIH STUPOVA U 35 kV DALEKOVODIMA
Objavljeno: 09.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Održavanje i popravak nadogradnji PALFINGER
Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Održavanje i popravak nadogradnji HIAB, PACCAGANELLA, HIDRAULIKA KURELJA
Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 06.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

 • Nadmetanje: Izrada projekta sanacije i održavanja asfalt-betonske obloge nasipa HE Čakovec
Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrojug Dubrovnik

Objavljeno: 09.04.2014. , vrijedi do: 28.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Ulošci osigurača NN i SN, rastavne osigurač-sklopke i osiguračke pruge
Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Čakovec

 • Nadmetanje: isporuka srednjenaponskih vakuumskih prekidača 12 kV i 38 kV, plinskih releja i linijskih rastavljača
Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zabok

 • Nadmetanje: MTU PRIJEMNICI S INTEGRIRANIM UKLOPNIM SATOM 4002-M-4/14
Objavljeno: 08.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

 • Nadmetanje: Projektiranje elektroenergetskih građevina
Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 28.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

 • Nadmetanje: Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije 35kV dijela TS 110/35kV Pokuplje s ishođenjem građevinske dozvole
Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 28.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Građevinsko uređenje zidanih transformatorskih stanica na području Elektroslavonije
Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 30.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Usluge održavanja i popravaka vozila marke FIAT
Objavljeno: 07.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon HE Dubrovnik

 • Nadmetanje: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAMJENE I OBNOVE (REKONSTRUKCIJE) OPREME HE DUBROVNIK
Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 14.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Sisak

 • Nadmetanje: Uređenje poslovne zgrade PU Dvor - Izrada fasade i izgradnja nadstrešnice
Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

 • Nadmetanje: Elektroinstalacijski materijal i rasvjeta
Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Obnova skladišta i okoliša pogona Sveta Klara i Dugo Selo
Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 15.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever Varaždin

 • Nadmetanje: Izrada pomoćnog agregata za elektrohidrauličku opremu preljevnih polja HE Varaždin
Objavljeno: 04.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE JUG

 • Nadmetanje: Održavanje uređaja i opreme u sustavu zaštite od požara Proizvodnog područja HE JUG u 2014. i 2015. godini
Objavljeno: 02.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE JUG

 • Nadmetanje: Sječa raslinja i košenje trave u pogonima Proizvodnog područja HE JUG za 2014. i 2015. godinu
Objavljeno: 02.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Čakovec

 • Nadmetanje: Rekonstrukcija distribucijskog postrojenja TS 35/10(20)kV TROKUT
Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 15.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin

 • Nadmetanje: Dobava i zamjena VN Provodnih izolatora za blok transformator 245 MVA - TE PLOMIN
Objavljeno: 02.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka

Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 29.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka

 • Nadmetanje: Remont uzbudnog sustava na rotoru generatora A i B
Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Nadogradnja SCADA sustava u dispečerskim centrima Elektre Zagreb i Elektroslavonije Osijek
Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., CRPNA STANICA Buško Blato d.o.o.

Objavljeno: 03.04.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

 • Nadmetanje: Regulatori diferencijalnog tlaka za vrelu vodu
Objavljeno: 02.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 05.05.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., CRPNA STANICA Buško Blato d.o.o.

Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Usluge održavanja,popravaka i servisiranje osobnih vozila:Fiat,Citroen,Land rover,Lada niva
Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: 4008-M-23/14 Isporuka robe osigurači VN i NN za Elektroslavoniju
Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zabok

 • Nadmetanje: ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA 4002-M-5/14
Objavljeno: 01.04.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Nadogradnja SCADA sustava u dispečerskim centrima Elektre Zagreb i Elektroslavonije Osijek
Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 09.05.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Univerzalni samonosivi kabel 24 kV s priborom
Objavljeno: 28.03.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA
Objavljeno: 28.03.2014. , vrijedi do: 24.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: VN I NN NAMOTAJI ZA DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATOR IZ TS 35/10 KV DIVULJE
Objavljeno: 28.03.2014. , vrijedi do: 18.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

Objavljeno: 31.03.2014. , vrijedi do: 23.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin

 • Nadmetanje: Klimatizacija komandne prostorije bloka 1
Objavljeno: 27.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Šibenik

Objavljeno: 27.03.2014. , vrijedi do: 18.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Šibenik

Objavljeno: 27.03.2014. , vrijedi do: 18.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

Objavljeno: 28.03.2014. , vrijedi do: 18.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: SERVIS VAKUUMSKIH PREKIDAČA I VDA APARATURA
Objavljeno: 28.03.2014. , vrijedi do: 18.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

Objavljeno: 26.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon HE Gojak

 • Nadmetanje: Uvođenje daljinskog upravljanja i nadzora HMO na brani Sabljaki
Objavljeno: 25.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: 4008-M-33/14 Izvođenje radova Izgradnja KB i DV 10(20) kV TS 35/10 kV Čačinci-Crnac (elektromontažni i građevinski radovi)
Objavljeno: 25.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Obrasci za obračun i naplatu isporučene električne energije
Objavljeno: 21.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Usluga održavanja i popravaka vozila Iveco za potrebe Elektroslavonije Osijek
Objavljeno: 21.03.2014. , vrijedi do: 25.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek

 • Nadmetanje: NABAVA PREDIZOLIRANIH CIJEVI I FAZONSKIH KOMADA ZA PAROVODE
Objavljeno: 12.03.2014. , vrijedi do: 22.04.2014.


HEP-Toplinarstvo d.o.o. , HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb

Objavljeno: 10.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Srednjenaponski (SN) sklopni blokovi s integriranom daljinskom stanicom i motornim pogonima
Objavljeno: 10.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Daljinski upravljive SF6 rastavne sklopke za 20(10) kV nadzemne mreže
Objavljeno: 10.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Transformatorska stanica TS 110/35/10 kV Đakovo 2 – zamjena opreme i prilagođenje za SDV ESO
Objavljeno: 10.03.2014. , vrijedi do: 17.04.2014.


HEP d.d.

 • Nadmetanje: Pružanje usluga preventivnih sistematskih pregleda radnika Hrvatske elektroprivrede d.d.
Objavljeno: 08.11.2013. , vrijedi do: 25.11.2014.Arhiva 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
HEP grupa, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: +385 1 63 22 111, fax: +385 1 61 70 430