EN
Završen prijelaz grada Rovinja i okolice na naponsku razinu od 20 kV

Završen prijelaz grada Rovinja i okolice na naponsku razinu od 20 kV

04.07.2018.
HEP-Operator distribucijskog sustava, Distribucijsko područje Pula pustio je danas u rad rekonstruiranu trafostanicu 110/20 kV Turnina, čime je  završen strateški projekt prelaska elektrodistribucijske mreže grada Rovinja i okolice s pogonskog napona od 10 kV i 35 kV na napon od 20 kV. Ukupna vrijednost obaju projekata iznosi približno 18,5 milijuna kuna

Svjesni smo važnosti turizma za istarsko i hrvatsko gospodarstvo. Zato  je jačanje mreže u turističkim područjima ugrađeno u višegodišnje planove razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a. Tako su, primjerice, ove godine završena ili su u tijeku ulaganja HEP-ODS-a u priobalju vrijedna oko 500 milijuna kuna“, izjavio je Saša Dujmić, član uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. na svečanosti u Rovinju, uz napomenu da ulaganja u priobalju u funkciji turizma čine samo dio ukupnih investicija HEP ODS-a, čiji plan za 2018. godinu u čitavoj Hrvatskoj iznosi 1,1 milijardu kuna.

Prijelaz mreže na 20 kV napon strateški je projekt HEP ODS-a koji se provodi na čitavom području Republike Hrvatske i koji omogućuje dvostruko povećanje propusnosti mreže te četverostruko smanjenje pada napona i gubitaka u mreži. Radovi na prijelazu terenske jedinice Rovinj na naponsku razinu od 20 kV završeni su krajem svibnja 2018. i obuhvatili su 134 trafostanice, 56 km nadzemnih vodova i 97 km podzemnih (kabelskih) vodova. Ukupno je na više od 150 km mreže izvedena promjena naponske razine s 10 kV ili 35 kV na 20 kV. Ukupna vrijednost investicije iznosi približno 18,5 milijuna kuna i njome je ostvarena sigurnija opskrba električnom energijom grada Rovinja i okolice. Osim Rovinja s okolicom, u Istri su na napon od 20 kV u potpunosti prešli Buzet, Poreč i Pazin, te djelomično Pula i Labin. Za potrebe prelaska mreže na pogonski napon od 20 kV, od siječnja do kraja svibnja 2018. godine na području Rovinja izvedeni su radovi na rekonstrukciji TS 110/20 kV Turnina, pri čemu su se radovi u više navrata izvodili noću kako bi se što manje ugrozila sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom. Glavni izvođač radova bila je tvrtka Končar.
 „U idućih nekoliko godina čitavo područje Elektroistre će prijeći na naponsku razinu od 20 kV što će stvoriti uvjete za dugoročno stabilno napajanje sadašnjih i budućih potrošača električne energije u Istri, posebnu u sektoru turizma“, izjavio je Zvonko Liović, direktor HEP ODS-a - Distribucijskog područja Pula.

Uz prijelaz  Rovinja i okolice na pogonski napon od 20 kV, najveće investicije HEP ODS-a, na području Istarske županije u 2018. godini, u visini od 27 milijuna kuna, su nastavak izgradnje nove trafostanice 110/20 kV Medulin, izgradnja elektroenergetske mreže za trgovački centar Max u Puli, investicija u elektroenergetsku mrežu u sklopu ulaganja u hotel Park i ACI Marinu u Rovinju te izgradnja elektroenergetske mreže za potrebe: uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i novog Hotela Laguna Park u Poreču, Vile Kranceti, hotela Motovun, vila Gromača i Manzari u Motovunu te vodocrpilišta Gradole u Bujama.