EN
Racionalno gospodarenje resursima

Racionalno gospodarenje resursima

HEP ODS je korisnik velikog broja poslovnih zgrada, elektroenergetskih objekata i pripadajuće infrastrukture te voznog parka u kojima se svakodnevno koriste resursi neophodni za obavljanje naše djelatnosti. Naša težnja je racionalno gospodariti resursima u cilju njihove što bolje iskoristivosti.
U tom smislu vodimo povećanu brigu o racionalnom korištenju materijala, o potrošnji energenata i vode na svima našim lokacijama. Redovitim praćenjem i analiziranjem potrošnje resursa stvaramo preduvjete za provedbu  mjera s ciljem njihovog smanjenja, od kojih se posebno mogu izdvojiti:
  • zamjena dotrajalih vozila visoke starosti s novim vozilima koji imaju znatno nižu prosječnu potrošnju goriva,
  • optimiziranje hlađenja i grijanja poslovnih i pogonskih prostora,
  • zamjena energetski neučinkovitih plamenika u kotlovnicama s učinkovitijim novim plamenicima,
  • provedba energetskih pregleda poslovnih zgrada i provedba mjera energetske učinkovitosti,
  • provedba mjera smanjenja gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži.
Racionalnim gospodarenjem resursima osiguravaju se značajne dugoročne uštede u gospodarskim planovima HEP ODS-a, koje se ostvaraju jednim dijelom zahvaljujući promjenama navika pojedinaca, a drugim dijelom investicijskim aktivnostima, čija je isplativost neupitna, a korist je višestruka. Također, u svrhu usklađivanja s obvezama iz Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća, koji je stupio na snagu potkraj 2015., HEP ODS je donio odluku o uvođenju sustava upravljanja energijom prema normi HRN EN ISO 50001:2012. Pokrenute su pripremne aktivnosti potrebne za uvođenje sustava energijom, a sam postupak njegovog certificiranja treba biti završen do kraja 2017. godine.