EN
Elektra Križ

Elektra Križ

Besplatni info telefon: 0800 300 407

 
Za opće informacije, prigovore i zahtjeve koristite e-mail adresu: info.dpkriz@hep.hr

Sjedište

Adresa: Trg sv. Križ 7, 10 314 Križ
Telefon: 01 28  87 555
Fax: 01 28 87 649
Dispečerski centar: 01 28 87 555 

Područna ispostava Kutina

Adresa: Crkvena ulica 5, 44 320 Kutina
Telefon: 044 69 17 11
Fax: 044 69 17 18
Dispečerski centar: 044 69 17 11
 

Područna ispostava Daruvar

Adresa: Mihanovićeva 1, 43 500 Daruvar
Telefon: 043 44 09 11
Fax: 043 44 09 18
Dispečerski centar: 043 44 09 11
 

Područna ispostava Lipik

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 9, 34 551 Lipik
Telefon: 034 31 18 11
Fax: 034 31 18 18
Dispečerski centar: 034 31 18 11