NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
  O nama

Djelatnost distribucije električne energije je posljednja sastavnica sustava, koja je odgovorna za isporuku električne energije kupcima. Ta djelatnost obavlja se u tvrtki HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS). Uz razdiobu električne energije preuzete iz prijenosne mreže i brigu za pouzdanu opskrbu kupaca, prodaju, mjerenje, obračun i naplatu isporučene električne energije, HEP ODS je odgovoran za održavanje distribucijske mreže i postrojenja, zamjene i rekonstrukcije te razvoj.

Operator distribucijskog sustava

Dužnosti operatora distribucijske sustava su: siguran, pouzdan i učinkovit pogon distribucijske mreže; osiguravanje nepristranosti prema korisnicima distribucijske mreže, uključujući povezana društva unutar HEP grupe davanje informacija korisnicima mreže koje su im potrebne za učinkovit pristup i korištenje mreže; osiguravanje pristupa mreži prema reguliranim, razvidnim i nepristranim načelima i briga o gubicima u mreži i svakogodišnjoj analizi gubitaka.

HEP ODS podnosi godišnje izvješće Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, koja u slučaju potrebe može zahtijevati provedbu određenih mjera radi osiguravanja načela razvidnosti i nepristranosti.

Uz prethodnu suglasnost Agencije, HEP ODS donosi plan razvoja i izgradnje distribucijske mreže, a prigodom planiranja treba uzeti u obzir mjere energetske učinkovitosti, upravljanje potrošnjom i distribuiranu proizvodnju, što može odgoditi potrebu za pojačanjem distribucijske mreže.

Podaci o mogućnostima korištenja distribucijske mreže su javni i aktualiziraju se jedanput godišnje i objavljuju na internetskim stranicama. Pogon i način vođenja distribucijske mreže uređuje se mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797