NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Šibenik

Objavljeno: 30.01.2015. , vrijedi do: 24.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

  • Nadmetanje: Izvođenje građevinskih radova i isporuka opreme na izgradnji poslovne zgrade Pogona Županja sa pratećim objektima
Objavljeno: 29.01.2015. , vrijedi do: 11.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

Objavljeno: 29.01.2015. , vrijedi do: 19.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

  • Nadmetanje: GRAĐEVINSKI RADOVI KB RASPLET 20 kV TS 110/10(20) kV "PLOČE" - GRAD JUG - LUKA PLOČE
Objavljeno: 22.01.2015. , vrijedi do: 16.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

Objavljeno: 26.01.2015. , vrijedi do: 18.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

Objavljeno: 26.01.2015. , vrijedi do: 16.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

  • Nadmetanje: Kabelske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV u betonskom kućištu, s osnovnim priborom za montažu i spajanje - ispravak
Objavljeno: 22.01.2015. , vrijedi do: 09.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

  • Nadmetanje: Toneri,patrone,vrpce i mediji za pohranu podataka
Objavljeno: 23.01.2015. , vrijedi do: 16.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Sisak

Objavljeno: 22.01.2015. , vrijedi do: 11.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

Objavljeno: 23.01.2015. , vrijedi do: 12.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 21.01.2015. , vrijedi do: 11.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

  • Nadmetanje: Usluge čišćenja poslovnih objekata Elektre Zadar
Objavljeno: 21.01.2015. , vrijedi do: 12.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

Objavljeno: 21.01.2015. , vrijedi do: 13.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

  • Nadmetanje: Auto gume-isporuka, balansiranje, zamjena i razni popravci za osobna, terenska, laka teretna i priključna vozila
Objavljeno: 20.01.2015. , vrijedi do: 09.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 20.01.2015. , vrijedi do: 10.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

  • Nadmetanje: Usluga tjelesne zaštite objekata i osoba Elektre Zadar
Objavljeno: 20.01.2015. , vrijedi do: 11.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

  • Nadmetanje: Tjelesna zaštita osoba i imovine Elektroslavonije Osijek
Objavljeno: 19.01.2015. , vrijedi do: 12.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

Objavljeno: 19.01.2015. , vrijedi do: 06.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

  • Nadmetanje: Nabava i isporuka SN sklopnog bloka, trafo polje, tri vodna polja, spojno polje, mjerno polje i polje za odvajanje, u DTS 10(20)/0,4kV Krčevine Županja
Objavljeno: 15.01.2015. , vrijedi do: 05.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Objavljeno: 13.01.2015. , vrijedi do: 23.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  • Nadmetanje: Daljinski upravljive SF6 rastavne sklopke za 20(10) kV nadzemne mreže s pripadajućom opremom
Objavljeno: 02.01.2015. , vrijedi do: 02.02.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

Objavljeno: 02.01.2015. , vrijedi do: 02.02.2015.Arhiva


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797