NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 27.03.2015. , vrijedi do: 21.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 27.03.2015. , vrijedi do: 20.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

Objavljeno: 30.03.2015. , vrijedi do: 17.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: INTERVENTNI RADOVI NA PRIKLJUČNO MJERNIM ORMARIMA
Objavljeno: 27.03.2015. , vrijedi do: 20.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 27.03.2015. , vrijedi do: 16.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 26.03.2015. , vrijedi do: 17.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Rekonstrukcija kanalizacije,odlagališta transformatora i izmještanje spremnika ulja u Osijeku
Objavljeno: 25.03.2015. , vrijedi do: 24.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 13.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

Objavljeno: 24.03.2015. , vrijedi do: 14.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Šibenik

Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 15.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Šibenik

Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 15.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Davanje u podzakup poslovnog prostora vlasništvo HEP d.d.
Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 01.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

 • Nadmetanje: Održavanje i popravak lakih i teških teretnih vozila IVECO
Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 14.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

 • Nadmetanje: Isporuka kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV
Objavljeno: 23.03.2015. , vrijedi do: 13.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Građevinski radovi na rekonstrukciji tornjića - ispravak
Objavljeno: 20.03.2015. , vrijedi do: 31.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

 • Nadmetanje: Pružanje usluga održavanja Iveco vozila
Objavljeno: 20.03.2015. , vrijedi do: 13.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zabok

 • Nadmetanje: ZAMJENA OPREME U TS 110/35/10(20) kV STRAŽA
Objavljeno: 21.03.2015. , vrijedi do: 29.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Koprivnica

 • Nadmetanje: Srednjenaponski sklopni moduli za susretno 35 kV postrojenje CPS Molve
Objavljeno: 18.03.2015. , vrijedi do: 08.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrojug Dubrovnik

 • Nadmetanje: Radovi na priobalnoj zaštiti i polaganju kopnene i podmorske dionice 20 kV kabela Koločep – Lopud i Lopud – Šipan sa dobavom, isporukom i ugradnjom pripadajućeg materijala
Objavljeno: 19.03.2015. , vrijedi do: 08.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Tjelesna zaštita osoba i imovine i tjelesna zaštita zaposlenika pri iskapčanju potrošača
Objavljeno: 19.03.2015. , vrijedi do: 09.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: IZOLATORI I NOSAČI IZOLATORA ( ZA NN I SN VODOVE )
Objavljeno: 18.03.2015. , vrijedi do: 09.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: LINIJSKI RASTAVLJAČI ZA 10(20) kV NADZEMNE MREŽE
Objavljeno: 18.03.2015. , vrijedi do: 09.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: PROJEKTIRANJE, ISPORUKA I MONTAŽA STACIONARNOG DIZEL AGREGATA U UPRAVNOJ ZGRADI ELEKTRE SLAVONSKI BROD
Objavljeno: 18.03.2015. , vrijedi do: 13.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Isporuka sekundarne opreme za revitalizaciju TS 35/10 kV Dalj Evidencijski broj nabave 4008-M-9/15-2
Objavljeno: 18.03.2015. , vrijedi do: 14.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 17.03.2015. , vrijedi do: 09.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Gume i zračnice za vozila Evidencijski broj nabave 4008-M-32/15
Objavljeno: 17.03.2015. , vrijedi do: 10.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zabok

Objavljeno: 12.03.2015. , vrijedi do: 02.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 12.03.2015. , vrijedi do: 02.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: OMOTNICE,RAČUNI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU I PAPIRI
Objavljeno: 11.03.2015. , vrijedi do: 02.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Varaždin

Objavljeno: 11.03.2015. , vrijedi do: 31.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrojug Dubrovnik

Objavljeno: 12.03.2015. , vrijedi do: 31.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: USLUGE KORIŠTENJA AUTODIZALICA I LABUDICA
Objavljeno: 09.03.2015. , vrijedi do: 30.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA NA PODRUČJU ELEKTRODALMACIJE SPLIT
Objavljeno: 11.03.2015. , vrijedi do: 01.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

 • Nadmetanje: Pružanje usluga čišćenja poslovnih objekata Elektre Vinkovci podijeljeno u dvije grupe: Grupa 1. Upravna zgrada Elektre Vinkovci, Upravna zgrada Pogona Županja i zgrada Otok, Grupa 2. Upravna zgrada Pogona Vukovar i upravna zgrada Pogona Ilok
Objavljeno: 09.03.2015. , vrijedi do: 31.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 10.03.2015. , vrijedi do: 31.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Usluge održavanja i popravaka vozila Land Rover za Elektroslavoniju
Objavljeno: 09.03.2015. , vrijedi do: 10.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: ELEKTROINSTALATERSKI I PRATEĆI GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI UREĐENJA PRIKLJUČAKA I OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA
Objavljeno: 06.03.2015. , vrijedi do: 30.03.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Varaždin

 • Nadmetanje: Dobava opreme uz izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na TS 110/35/20 kV Nedeljanec
Objavljeno: 23.02.2015. , vrijedi do: 07.04.2015.Arhiva


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797