NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Zamjena primarne i sekundarne opreme u 35kV postrojenju TS 220/110/35kV MEĐURIĆ
Objavljeno: 26.05.2015. , vrijedi do: 08.07.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: GRAĐEVINSKI RADOVI ZA KABELE 35 kV i 20 kV NEREŽIŠĆA - POSTIRA
Objavljeno: 26.05.2015. , vrijedi do: 18.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

Objavljeno: 27.05.2015. , vrijedi do: 19.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: SREDNJENAPONSKI SKLOPNI BLOK ZA TS 10(20)/0,4 KV RAVNO NA OTOKU VISU
Objavljeno: 26.05.2015. , vrijedi do: 16.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Eliminacija DV 30 kV Rakitje - Novi Dvori
Objavljeno: 25.05.2015. , vrijedi do: 15.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Popravak i održavanje teretnih vozila IVECO
Objavljeno: 20.05.2015. , vrijedi do: 11.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

Objavljeno: 20.05.2015. , vrijedi do: 10.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 20.05.2015. , vrijedi do: 11.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: KABEL 20 kV TS 35/10 "LISIČINE" - TS 10/0,4 "SLANICA"
Objavljeno: 19.05.2015. , vrijedi do: 11.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE ELETRODALMACIJE I ELEKTROJUGA
Objavljeno: 18.05.2015. , vrijedi do: 09.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: Rekonstrukcija TS 35/20 kV Biluća –izgradnja objekta, dobava i ugradnja opreme
Objavljeno: 15.05.2015. , vrijedi do: 29.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Varaždin

 • Nadmetanje: Dobava opreme uz izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na RS 20 kV Trakošćan s priključnim 10(20) kV kabelskim vodovima
Objavljeno: 11.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Varaždin

 • Nadmetanje: Ormari za priključenje potrošača električne energije
Objavljeno: 06.05.2015. , vrijedi do: 27.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Čelična konstrukcija za rešetkasti stup i konzole čelične pocinčane za SN betonske stupove
Objavljeno: 14.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Oprema za obradu (kuvertiranje) dokumenata i profesionalni sustav za masovni ispis
Objavljeno: 14.05.2015. , vrijedi do: 01.07.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 12.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: Zamjena relejne zaštite i priprema za uvođenje u SDV TS 35/10 kV Donji Lapac
Objavljeno: 12.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 12.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: IZVEDBA BUŠENJA S UVLAČENJEM ZAŠTITNE CIJEVI NA PODRUČJU ELEKTROPRIMORJA RIJEKA
Objavljeno: 11.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

 • Nadmetanje: Elektroinstalacijski materijal i rasvjeta
Objavljeno: 11.05.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

 • Nadmetanje: Isporuka tonera, tinta i ostalog informatičkog materijala
Objavljeno: 08.05.2015. , vrijedi do: 28.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: DOBAVA OPREME I IZVOĐENJE RADOVA NA TS 110/20(10); 35/20(10) kV "HRVACE"
Objavljeno: 07.05.2015. , vrijedi do: 17.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Uvođenje elektroenergetskih objekata u tehnički sustav daljinskog vođenja
Objavljeno: 20.04.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Uvođenje elektroenergetskih objekata u tehnički sustav daljinskog vođenja
Objavljeno: 20.04.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.Arhiva


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797