NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 27.04.2015. , vrijedi do: 18.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Usluge održavanja i popravaka teretnih vozila
Objavljeno: 24.04.2015. , vrijedi do: 18.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Usluge održavanja, popravaka i servisiranja osobnih vozila: Fiat, Dacia, Renault i Opel
Objavljeno: 23.04.2015. , vrijedi do: 18.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 24.04.2015. , vrijedi do: 18.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 23.04.2015. , vrijedi do: 15.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

 • Nadmetanje: Pružanje usluga godišnjeg održavanja MTU postrojenja u TS 110/x kV
Objavljeno: 23.04.2015. , vrijedi do: 13.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Građevinski radovi na izgradnji SN kabela na području GRAČECA (D.Selo)
Objavljeno: 22.04.2015. , vrijedi do: 14.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 22.04.2015. , vrijedi do: 14.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 21.04.2015. , vrijedi do: 13.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: SERVIS VAKUUMSKIH PREKIDAČA I VDA APARATURA
Objavljeno: 22.04.2015. , vrijedi do: 13.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Uvođenje elektroenergetskih objekata u tehnički sustav daljinskog vođenja
Objavljeno: 20.04.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Uvođenje elektroenergetskih objekata u tehnički sustav daljinskog vođenja
Objavljeno: 20.04.2015. , vrijedi do: 02.06.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

 • Nadmetanje: Isporuka instalacijskih kabela, vodiča i SKS 5x16
Objavljeno: 17.04.2015. , vrijedi do: 11.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika mreže, priključne snage iznad 1 MW, na distribucijsku mrežu
Objavljeno: 16.04.2015. , vrijedi do: 11.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 15.04.2015. , vrijedi do: 11.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Sisak

 • Nadmetanje: Izolatori, nosači izolatora i oprema ponovljeno 4018-M-12/15
Objavljeno: 13.04.2015. , vrijedi do: 05.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Nadogradnja SCADA sustava u dispečerskim centrima Elektroprimorja Rijeka i Elektrodalmacije Split
Objavljeno: 08.04.2015. , vrijedi do: 18.05.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Usluge održavanja i popravaka vozila Iveco
Objavljeno: 09.04.2015. , vrijedi do: 30.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: 4008-M-4/15 Isporuka samostojećih mrežno razdjelnih ormara i samostojećih priključno mjernih ormara za Elektroslavoniju
Objavljeno: 09.04.2015. , vrijedi do: 30.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: ČELIČNO REŠETKASTI STUPOVI, ČELIČNE KONZOLE I RASTAVLJAČI ZA VANJSKU MONTAŽU
Objavljeno: 08.04.2015. , vrijedi do: 29.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 07.04.2015. , vrijedi do: 30.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

Objavljeno: 07.04.2015. , vrijedi do: 27.04.2015.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zabok

 • Nadmetanje: ZAMJENA OPREME U TS 110/35/10(20) kV STRAŽA
Objavljeno: 21.03.2015. , vrijedi do: 29.04.2015.Arhiva


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797