NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   

Nadmetanja -
Oglasi javne nabave objavljuju se i na internetskim stranicama Narodnih novina.

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba vam Adobe Acrobat Reader.HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Usluge projektiranja-ispravak dokumentacije
Objavljeno: 31.07.2014. , vrijedi do: 04.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Vinkovci

 • Nadmetanje: Nabava i isporuka ovjesnog i spojnog materijala za NN mrežu za poplavljena područja
Objavljeno: 31.07.2014. , vrijedi do: 07.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Oprema i materijal za održavanje objekata TS 35/10 kV
Objavljeno: 31.07.2014. , vrijedi do: 28.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Bjelovar

 • Nadmetanje: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije TS 35/10(20) kV Tkalec, 4006-B-24/14
Objavljeno: 29.07.2014. , vrijedi do: 18.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Bjelovar

Objavljeno: 29.07.2014. , vrijedi do: 13.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Bjelovar

Objavljeno: 29.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroslavonija Osijek

 • Nadmetanje: Ispravak nadmetanja Spojni i ovjesni pribor za distribucijska područja :Elektroslavonija Osijek,Elektra Vinkovci,Elektra Slavonski Brod,Elektra Virovitica i Elektra Požega Grupa1 Spojni pribor za kabele(čahure,stezaljke i stopice) Grupa 2 Spojni i ovjesni pribor za NN mreže Grupa 3 Spojni i ovjesni pribor za SN mreže
Objavljeno: 28.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 28.07.2014. , vrijedi do: 18.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: PROJEKTIRANJA ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA KABELSKIH 10(20) KV DALEKOVODA
Objavljeno: 25.07.2014. , vrijedi do: 20.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 25.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Križ

 • Nadmetanje: Usluge projektiranja-ispravak dokumentacije
Objavljeno: 22.07.2014. , vrijedi do: 04.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 24.07.2014. , vrijedi do: 21.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

Objavljeno: 24.07.2014. , vrijedi do: 22.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE - TS 35/10 kV STARA GRADIŠKA-REVITALIZACIJA PRIM.OP- RZ I UVOĐENJE U SDV, NOVA GRADIŠKA
Objavljeno: 23.07.2014. , vrijedi do: 18.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroistra Pula

 • Nadmetanje: Unajmljivanje djelatnika i opreme za ispomoć pri zamjeni jednofaznih i trofaznih brojila, podijeljeno u dvije grupe
Objavljeno: 10.07.2014. , vrijedi do: 01.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

 • Nadmetanje: Isporuka trafostanica i opreme za trafostanice
Objavljeno: 22.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: ISPORUKA MATERIJALA I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RS 10(20) kV SLAVONIJA DI S PRIKLJUČNIM KABELSKIM DALEKOVODIMA 10(20) kV
Objavljeno: 22.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

Objavljeno: 22.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

Objavljeno: 21.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

 • Nadmetanje: Građevno – zanatski (obrtnički) radovi na energetskim i poslovnim objektima na području Elektre Zadar_2
Objavljeno: 21.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zadar

 • Nadmetanje: Građevinski radovi na elektroenergetskim objektima - hitne intervencije na području Elektre Zadar – po grupama
Objavljeno: 21.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 • Nadmetanje: Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika mreže na distribucijsku mrežu (priključne snage iznad 1MW)
Objavljeno: 18.07.2014. , vrijedi do: 19.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Požega

 • Nadmetanje: IZGRADNJA I OPREMANJE TS 10(20)/0,4 KV „SPIN VALIS 5“ ZA PRIKLJUČAK KOGENERACIJSKE ELEKTRANE SPIN VALIS
Objavljeno: 21.07.2014. , vrijedi do: 19.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: Zamjena opreme u TS 110/35/10(20) kV KRASICA - sekundarna oprema
Objavljeno: 18.07.2014. , vrijedi do: 13.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrolika Gospić

 • Nadmetanje: Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja 220 V DC i 110 V DC u TS 35/10 kV Plitvice
Objavljeno: 18.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

Objavljeno: 11.07.2014. , vrijedi do: 07.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: NN METALOKSIDNI ODVODNICI PRENAPONA, LIMITATORI I AUTOMATSKI OSIGURAČI.
Objavljeno: 14.07.2014. , vrijedi do: 08.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Slavonski Brod

 • Nadmetanje: Izvođenje radova zaštite od malih životinja na energetskim transformatorima 35/10kV Elektre Slavonski Brod
Objavljeno: 14.07.2014. , vrijedi do: 08.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrojug Dubrovnik

 • Nadmetanje: Obnova dalekovoda 35kV TS 35/10kV Pijavičino - TS 35/10kV Zamošće
Objavljeno: 03.07.2014. , vrijedi do: 12.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Karlovac

 • Nadmetanje: Isporuka opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV Ozalj
Objavljeno: 02.07.2014. , vrijedi do: 18.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka

 • Nadmetanje: SJEČA GRANJA I RASLINJA NA TRASAMA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA
Objavljeno: 01.07.2014. , vrijedi do: 11.08.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektra Zagreb

 • Nadmetanje: Sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova po grupama od 1 do 15
Objavljeno: 26.06.2014. , vrijedi do: 01.09.2014.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektrodalmacija Split

 • Nadmetanje: SJEČA GRANJA I RASLINJA NA TRASAMA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA ZA PODRUČJE ELEKTRODALMACIJE SPLIT, ELEKTRE ZADAR, ELEKTRE ŠIBENIK I ELEKTROJUG DUBROVNIK
Objavljeno: 18.06.2014. , vrijedi do: 31.07.2014.Arhiva


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797