EN
Planovi razvoja mreže

Planovi razvoja mreže

Metodologija i kriteriji planiranja razvoja distribucijske mreže


Zakonom o tržištu električne energije utvrđena je odgovornost operatora distribucijskog sustava za razvoj, vođenje distribucijskog sustava, za usklađeni pogon distribucijskog sustava s priključenim mrežama ostalih operatora i postrojenja korisnika te održavanje i izgradnju distribucijske mreže.

Svrha metodologije i kriterija planiranja razvoja distribucijske mreže je uspostaviti pravila i procedure te dati smjernice kojima će se osigurati koordinirano i učinkovito planiranje i izgradnja u cilju dugoročne sposobnosti distribucijske mreže da ispuni razumne zahtjeve za distribucijom električne energije. Metodologija i kriteriji planiranja primjenjuju se jednako na sve korisnike distribucijske mreže.

  • Metodologija i kriteriji planiranja razvoja distribucijske mreže (PDF)Desetogodišnji planovi

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije (Narodne novine, 22/2013) i Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, 102/15) HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužan je donijeti i na primjeren način javno objaviti, uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže s detaljno iskazanim investicijama u sljedećem trogodišnjem i jednogodišnjem razdoblju.

Temeljem prethodne suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. donosi Desetogodišnji (2017.-2026.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje.


Plansko razdoblje 2017.-2026.:

  • Desetogodišnji (2017.-2026.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje (PDF)
  • Prethodna suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (30.12.2016.) (PDF)
  • Odluka HEP ODS –a o donošenju plana (19.01.2017.) (PDF)