NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
  Tarifni modeli

Od 1. listopada 2013. godine, za sve kupce okviru javne usluge u kategoriji kućanstvo (univerzalna usluga) primjenjuju se nove tarifne stavke, određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (ovdje). Za sve kupce u okviru zajamčene usluge (Tablica 3 i 3A), od 1. listopada 2013. godine, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (NN 121/13)


TABLICA 1: Tarifne stavke za kupce kategorije kućanstvo (jedan račun - energija1 i naknada za korištenje mreže) - u primjeni od 1. listopada 2013. godine

Tarifne stavke u Tablici 1 predstavljaju ukupnu cijenu električne energije za kupce, a obuhvaćaju naknadu za korištenje prijenosne mreže, naknadu za korištenje distribucijske mreže i uključuju opskrbu u okviru univerzalne usluge. Kupac dobiva jedan račun.

Tarifni model Crveni odnosi se na kupce s priključnom snagom većom od 30 kW i primijenit će se po donošenju Tarifne metodologije za distribuciju električne energije.

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za mjernu uslugu i Naknada za opskrbu
JT VT NT      
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kW]
[kn/
kvarh]
[kn/
mj]
Tarifne stavke
Kućanstvo Niski napon Plavi 0,78 - - - - 17,40
(0,98) (21,75)
Bijeli - 0,85 0,42 - - 17,40
(1,06) (0,53) (21,75)
Crveni -       -  
Narančasti 1,09 - - - - -
(1,36)
Crni 0,38 - - - - 6,20
(0,48) (7,75)

 

TABLICA 1A: Iznos tarifnih stavki za opskrbu kupaca kategorije kućanstvo u sustavu javne usluge – bez naknade za korištenje mreže - u primjeni od 1. listopada 2013. godine

Cijene u Tablici 1A uključene su u zbirne tarifne stavke u Tablici 1 te ne sadrže naknadu za korištenje prijenosne mreže niti naknadu za korištenje distribucijske mreže.

Tarifni model Crveni odnosi se na kupce s priključnom snagom većom od 30 kW i primijenit će se po donošenju Tarifne metodologije za distribuciju električne energije.

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za opskrbu
JT VT NT      
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kW]
[kn/
kvarh]
[kn/
mj]
Tarifne stavke
Kućanstvo Niski napon Plavi 0,47
(0,59)
- - - - 7,40
(9,25)
Bijeli - 0,50
(0,63)
0,25
(0,31)
- - 7,40
(9,25)
Crveni -     - - -
Narančasti 0,54
(0,68)
- - - - -
Crni 0,20
(0,25)
- - - -

0,40
(0,50)

 

TABLICA 2: Tarifne stavke za korištenje mreže - u primjeni od 1. svibnja 2012. godine

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za mjernu uslugu
JT VT NT      
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kW]
[kn/
kvarh]
[kn/
mj]
Tarifne stavke
Poduzetništvo Visoki napon Bijeli - 0,05 0,02 14,50 0,16 68,00
Srednji napon Bijeli -

0,17

0,08

29,50

0,15

66,00

Niski napon Plavi 0,31 - - - 0,15 41,30
Bijeli -

0,35

0,17

-

0,15

41,30

Crveni - 0,25 0,12 44,50 0,15 41,30
Narančasti 0,55 - - - - -
Žuti
(javna rasvjeta)
0,23 - - - - 14,70
                 
Kućanstvo Niski napon Plavi 0,31 - - - - 10,00
Bijeli -

0,35

0,17

- -

10,00

Narančasti 0,55 - - - - -
Crni

0,18

- - - - 5,80

 

TABLICA 3: Tarifne stavke za kupce koji se opskrbljuju u okviru javne usluge – ZAJAMČENA USLUGA - u primjeni od 1. listopada 2013. godine

Tarifne stavke iz Tablice 3 primjenjuju se za prvih 30 dana korištenja zajamčene usluge.

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za mjernu uslugu i Naknada za opskrbu
JT VT NT      
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kW]
[kn/
kvarh]
[kn/
mj]
Tarifne stavke
Poduzetništvo Visoki napon Bijeli - 0,36 0,33 53,98 0,16 103,00
Srednji napon Bijeli -

0,48

0,39

68,98

0,15

101,00

Niski napon Plavi 0,78 - - - 0,15 76,30
Bijeli -

0,85

0,42

-

0,15

76,30

Crveni - 0,56 0,43 83,98 0,15 76,30
Narančasti - - - - - -
Žuti
(javna rasvjeta)
0,70 - - - - 49,70
               
VN-OPS4 Bijeli - 0,31 0,31 39,48 - 35,00

4. VN - OPS - tarifne stavke za kupce priključene izravno na prijenosnu mrežu (Kupac prima dva računa - račun za električnu energiju od opskrbljivača te račun za korištenje mreže od operatora prijenosne mreže);

 

TABLICA 3A: Tarifne stavke za kupce koji se opskrbljuju u okviru javne usluge – ZAJAMČENA USLUGA - u primjeni od 1. listopada 2013. godine

Tarifne stavke iz Tablice 3A primjenjuju se nakon 30 dana korištenja zajamčene usluge.

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni element
Radna energija Radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za mjernu uslugu i Naknada za opskrbu
JT VT NT      
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kWh]
[kn/
kW]
[kn/
kvarh]
[kn/
mj]
Tarifne stavke
Poduzetništvo Visoki napon Bijeli - 0,42 0,39 61,88 0,16 103,00
Srednji napon Bijeli -

0,54

0,45

76,88

0,15

101,00

Niski napon Plavi 0,87 - - - 0,15 76,30
Bijeli -

0,95

0,47

-

0,15

76,30

Crveni - 0,62 0,49 91,88 0,15 76,30
Narančasti - - - - - -
Žuti
(javna rasvjeta)
0,79 - - - - 49,70
               
VN-OPS4 Bijeli - 0,37 0,37 47,38 - 35,00

4. VN - OPS - tarifne stavke za kupce priključene izravno na prijenosnu mrežu (Kupac prima dva računa - račun za električnu energiju od opskrbljivača te račun za korištenje mreže od operatora prijenosne mreže);

NAPOMENE (za sve tablice):

 • Iznosi u zagradama izraženi su s PDV-om, zaokruženi na dvije decimale;
 • Uz tarifne stavke objavljene u tablicama 1, 3 i 3A svi kupci plaćaju i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije u iznosu od 0,035 kn/kWh, osim kupaca koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, sukladno Uredbi Vlade RH (NN 128/2013);
 • Raspored dnevnih tarifa:
  • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati
  • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati;

Najčešća pitanja kupaca vezana uz tarifne modele u sustavu javne usluge.

Tarifni model možete promijeniti tako da:

 • ispunite i pošaljete Web obrazac ili
 • ispunite obrazac;
 • obrazac pripremljen za slanje telefaksom pošaljete u vaše distribucijsko područje (Elektru);
 • ispunite zahtjev za promjenu tarifnog modela u vašoj Elektri. 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797