NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
  Tarifni modeli

Za kupce kategorije kućanstvo, korisnike javne usluge opskrbe (univerzalna usluga), od 1. listopada 2013. godine, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (ovdje).

Za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge zajamčene opskrbe, od 1. srpnja 2014. godine, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (ovdje).

Za kupce koji su odabrali nekog od opskrbljivača na tržištu električne energije (korisnike mreže), primjenjuju se tarifne stavke određene Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (ovdje) i Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (ovdje).

 

 

Kućanstvo Poduzetništvo
Kućanstvo Poduzetništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797