NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   Preplatili ste račun?

Ako Vam je na računu iskazan iznos preplate, što znači da ste tijekom obračunskog razdoblja, putem „akontacijskih rata“ (mjesečnih novčanih obveza), platili više nego što ste potrošili, povrat preplaćenog iznosa, prema Vašem izboru, možete ostvariti na jedan od dva načina:

  • tako da se umanje iznosi Vaših mjesečnih novčanih obveza u idućem obračunskom razdoblju (takvih uplatnica, ovisno o visini preplate, može biti od nijedne do šest)
  • tako da Vam se isplati preplaćeni iznos, te Vam se temeljem obračuna izda svih šest mjesečnih novčanih obveza (šest uplatnica).

pracun

U početku primjene novog sustava, svim će se kupcima automatski, iznosi na uplatnicama u prilogu računa, umanjiti za iznos preplate (prvi način povrata). Na primjer, ukoliko ste preplatili 200 kuna, a nove mjesečne novčane obveze za iduće razdoblje iznose 150 kuna, tada ćete, umjesto šest, dobiti pet uplatnica, pri čemu će prva biti umanjena za 50 kuna. Ukoliko kupac zatraži jednokratni povrat preplaćenog iznosa, nakon isplate izdat će mu se nove uplatnice za one mjesece za koje nisu izdane ili su izdane s umanjenim iznosom. Tada kupac može, očekuje li u idućem obračunskom razdoblju, drukčiju potrošnju od procijenjene, zatražiti utvrđivanje tzv. dogovorene potrošnje i ujedno promjenu načina raspodjele preplaćenog iznosa.

Važno!

  • Povrat preplate može se ostvariti putem Hrvatske pošte (poštanskom uputnicom) ili isplatom na tekući račun kupca.
  • Tražitelj isplate može biti samo kupac ili njegov opunomoćenik, uz uvjet da je punomoć javnobilježnički ovjerena.
  • Ukoliko povrat preplate zatražite u roku od 15 dana od dana izdavanja obračuna, a Vaš obračun se temelji na stvarno očitanom stanju brojila (vidljivo na drugoj strani računa), preplaćeni iznos isplatit će Vam se u punom iznosu i bez predočenja novog stanja brojila.
  • U slučaju kada povrat preplate zatražite izvan roka od 15 dana od dana izdavanja obračuna ili se Vaš obračun temelji na procijenjenom stanju brojila (vidljivo na drugoj strani računa), uz zahtjev za povrat preplate obvezno morate dostaviti i trenutno stanje Vašeg brojila, prema kojem se izrađuje izvanredni obračun, temeljem kojeg Vam se isplaćuje preplaćeni iznos.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797