NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   Kupci

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije, tvrtka HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) za potrebe krajnjih kupaca i proizvođača na distribucijskoj mreži obavlja dvije energetske djelatnosti:

  • Opskrba električnom energijom - HEP ODS je jedini energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da je obveza HEP ODS-a pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom kao univerzalne usluge (za kupce kategorije kućanstvo) te pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena usluga (dostupna ostalim krajnjim kupcima, koji pod određenim uvjetima ostanu bez opskrbljivača);
  • Distribucija električne energije - kao energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije električne energije, HEP ODS osigurava svim krajnjim kupcima i proizvođačima pristup mreži, korištenje mreže te sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom.

Svi kupci, koji ne žele koristiti pravo odabira opskrbljivača ili ne uspiju pronaći opskrbljivača, imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, po reguliranim uvjetima u okviru univerzalne ili zajamčene usluge.

OBAVIJESTI:

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine br. 128/2013), koja stupa na snagu 1. studenog 2013. godine. Prema Uredbi, nova visina naknade za poticanje iznosi 0,035 kn/kWh, uslijed čega će mjesečni trošak za električnu energiju od 1. studenog 2013. godine, za kupce kategorije kućanstvo s prosječnom potrošnjom od 3.100 kWh godišnje, biti veći za približno 8 kuna.

Ovu naknadu prikupljaju svi opskrbljivači električnom energijom, te je prosljeđuju Hrvatskom operatoru tržišta energije koji, temeljem ugovora s povlaštenim proizvođačima električne energije, isplaćuje naknadu za električnu energiju isporučenu u mrežu iz elektrana koje koriste obnovljive izvore primarne energije, kao što su primjerice sunčane elektrane ili vjetroelektrane.

Kupci koji su sukladno Zakonu kojim se uređuje zaštita zraka obvezni ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova imaju pravo na niži iznos naknade, odnosno za te kupce naknada ostaje dosadašnjih 0,005 kn/kWh. Pri tome, kupci moraju svom opskrbljivaču dostaviti presliku navedene dozvole, kako bi im se i dalje zaračunavala naknada u visini od 0,005 kn/kWh. Rok za dostavu preslika Dozvole, za primjenu naknade u tekućem mjesecu, je zadnji dan u mjesecu.

 

  Moja račun  
  Moj račun  

 


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797