NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
   Kupci

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije, tvrtka HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) za potrebe krajnjih kupaca i proizvođača na distribucijskoj mreži obavlja dvije energetske djelatnosti:

  • Opskrba električnom energijom - HEP ODS je jedini energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da je obveza HEP ODS-a pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom kao univerzalne usluge (za kupce kategorije kućanstvo) te pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba (dostupna ostalim krajnjim kupcima, koji pod određenim uvjetima ostanu bez opskrbljivača);
  • Distribucija električne energije - kao energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije električne energije, HEP ODS osigurava svim krajnjim kupcima i proizvođačima pristup mreži, korištenje mreže te sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom.

Svi kupci, koji ne žele koristiti pravo odabira opskrbljivača ili ne uspiju pronaći opskrbljivača, imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, po reguliranim uvjetima Kupci kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge, a ostali kupci u okviru zajamčene opskrbe.

OBAVIJESTI:

Na temelju odredbi Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i Zakona o energiji (NN 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Tarifne stavke određene spomenutom Odlukom primjenjuju se za razdoblje od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine i odnose se na kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge opskrbe električnom energijom (zajamčena opskrba). Više informacija možete vidjeti ovdje.

 

  Moja račun  
  Moj račun  

 


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797