NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB 
   
 
  Tehničke usluge kupcima

Elektra Zagreb ima potrebne kapacitete i osposobljene zaposlenike za pružanje tehničkih usluga i to:

  • servisiranje (održavanje i popravak) te baždarenje jednofaznih, trofaznih i kombiniranih elektromehaničkih brojila,
  • servisiranje (održavanje i popravak), te baždarenje uklopnih satova,
  • reviziju energetskih i mjernih transformatora,
  • popravak i obnovu energetskih transformatora,
  • centrifugiranje transformatorskog ulja ,
  • reviziju i ispitivanje prekidača naponskih razina 10, 20 i 35 kV s mjerenjem otpora kontakata,
  • održavanje elemenata i mreža javne rasvjete,
  • mjerenje električnih veličina,
  • traženje kvara na kabelima naponskih razina od 0,4 kV do 110 kV.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797