NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB 
   
 
  Kako postati novi kupac?

Da bi postali kupac električne energije HEP Operatora distribucijskog sustava, Distribucijskog područja Elektra Zagreb  trebate:

 • zatražiti i pribaviti elektroenergetsku suglasnost i ugovor o priključenju,
 • izraditi unutrašnju instalaciju u vašem objektu.

Za pribavljanje elektroenergetske suglasnosti za novopredviđeni objekt (za građevnu dozvolu) potrebno je sljedeće: 

 • podnijeti zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti,
 • dostaviti projekt elektroinstalacija za predviđenu građevinu.

Zajedno s elektroenergetskom suglasnošću dobit ćete i ugovor o priključenju. Cijena priključenja na elektroenergetski sustav u pravilu je definirana kao umnožak zakupljene snage i jedinične cijene jednog kilovata snage, a u nju je uključena isporuka priključnog mjernog ormarića, mjernog uređaja, MTK prijamnika ili uklopnog sata i limitatora ili nekog drugog ograničavala snage te izvedba vanjskog priključka objekta. 

Za priključenje objekta na niskonaponsku mrežu potrebno je sljedeće:

za novopredviđene objekte:  

 • podnijeti zahtjev za željenu suglasnost,
 • uplatiti iznos prema ugovoru i dostaviti presliku uplatnice,
 • dostaviti presliku građevne dozvole,
 • dostaviti prijavu instalacije.

za postojeće objekte:

 • podnijeti zahtjev za željenu suglasnost,
 • dostaviti dokument kojim podnositelj zahtjeva dokazuje vlasništvo ili zakup nad predmetnom građevinom (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i slično),
 • uplatiti iznos prema ugovoru (ako postoji),
 • dostaviti prijavu instalacije.

za izvođenje građevinskih radova na objektu:

 • podnijeti zahtjev za željenu suglasnost sa definiranim periodom priključenja i vršnom snagom,
 • dostaviti građevnu dozvolu za predmetnu građevinu,
 • uplatiti iznos po ugovoru (ukoliko postoji),
 • dostaviti prijavu instalacije.

Izradu unutrašnje instalacije u vašem objektu trebate povjeriti stručnoj i ovlaštenoj osobi, koja će vam nakon obavljenog posla ispuniti i ovjeriti obrazac prijave instalacije.

Na ovim stranicama možete pronaći ugovore i ostale obrasce vezane za usluge koje pruža HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Sve obrasce vezane uz izdavanje elektroenergetske suglasnosti, kao i informacije vezane uz njihovo popunjavanje, možete zatražiti u INFO Centru i na urudžbenom zapisniku (šalter 21) u Zagrebu, na adresi: Gundulićeva 32 od 7,00 do 15,00 sati. Također se možete  obratiti na telefonski broj: 01/46 01 496 i 46 01 399.

Važno:

 • Priključenje na elektroenergetsku mrežu smiju obaviti samo zaposlenici Hrvatske elektroprivrede. 
 • Svako samopriključenje smatra se neovlaštenom potrošnjom te je kao takvo kazneno djelo! 
 • Ispravnim priključenjem na niskonaponsku mrežu i zaprimanjem mjernog mjesta stječete status kupca električne energije.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797