NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZADAR 
   
 
  O nama

Na sadašnjem distribucijskom području Elektre Zadar ugovor za gradnju prve električne centrale potpisan je 1893. godine u Zadru, a ista je sagrađena 1894. god. u neposrednoj blizini sadašnje upravne zgrade Elektre Zadar koja je naknadno dograđena.
Na taj način bi se “godina prve žarulje” u Zadru imala smatrati i godinom osnivanja Elektre Zadar.

Organizacijska jedinica (distribucijsko područje) Elektra Zadar, bavi se distribucijom električne energije na priležnom području Zadarske županije isključujući Grad Gračac i dio općine Stankovci. Sa 418 zaposlenika krajem 2010., čiji je  prosjek starosti preko 47 godina, spadamo u šesto po veličini distribucijsko područje u Hrvatskoj.
Tijekom 2010. nije bilo promjena u organizacijskoj strukturi.

U izvještajnoj godini prodano je 661 GWh (2,2 % više nego u 2009.), a kroz mreže distribucije dugačke 7886 km napajamo približno 117.000 potrošača. Maksimalna vršna snaga 2010. godine iznosila je 150,02 MW (1.4% više nego u 2009.).


Direktor Elektre Zadar je Tomislav Dražić, dipl. ing.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797