NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA VIROVITICA 
   
 
  O nama

Područje Elektre Virovitica obuhvaća približno 71 posto površine Virovitičko-podravske županije, a proteže se na 1.431 četvornih kilometara . U svom sastavu ima jedan pogona Slatina te pogon u sjedištu.

Elektra Virovitica električnom energijom opskrbljuje 30.137 kupca, a maksimalna ostvarena snaga je u 2010. godini je 36,66 MW. Upravlja sa 2.388 km mreže svih naponskih razina te 462 trafostanica, od čega je osam TS 35(30)/10(20) kV, kV i 454 TS 10/0,4 kV.

Virovitica je smještena na značajnim prometnim pravcima, gdje se slikovita Bilogora pretapa u plodnu slavonsku ravnicu, Podravina u Slavoniju, gdje se čuje i «kaj» i «što». Cijeli je prostor, od šumovitih proplanaka Bilogore, pa sve do rijeke Drave, bogat različitim vrstama flore i faune.

Direktor Elektre Virovitica je Mirko Boljevčan, dipl.ing.el.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797