NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA KARLOVAC 
   
 
   Povijest

GodinaOpis
1884.Izgrađena HE na rijeci Mrežnici u sklopu Pamučne industrije Duga Resa sa dvije vodne turbine snage 662 kW. Kasnije elektrana proširena s tri vodne turbine ukupne snage 824 kW i parnom turbinom snage 1000 kW .
1905.Osnovan odbor za rasvjetu grada Karlovca.
1908.Izgrađena HE Ozalj sa dvije Fransis turbine ukupne snage 1324 kW sa 107 o/min, generatori 4800 V ukupne snage 1560 kVA, suhi transformator 5/20 kV snage 1400 kVA. HE Ozalj je proizvela 200 000 kWh. Izgrađen dalekovod 20 kV od Ozlja do Karlovca u duljini od 15 km na betonskim stupovima. Priključna vrijednost trošila u gradu Karlovcu 200 kW. U Karlovcu izgrađen rasplet za napajanje potrošača (600 žarulja, dva el. aparata i pet elektromotora ).
1913.Ugrađen treći agregat u HE Ozalj, instalirana snaga HE povećana na 2340 kVA.
1918.Obavljena zamjena transformatora u HE Ozalj.
1923.Zemljišna zadruga izgradila u Domagoviću elektranu s vodenom turbinom snage 26 kW i generatorom istosmjerne struje od 220 V snage 15 kW. Elektrana je služila za napajanje rasvjete mjesta.
1924.U Ogulinu izgrađena elektrana na plin snage 50 kVA s tri NN mreže.
1925.Izgrađena dizelska elektrana 'Dubovac' u Karlovcu snage 736 kW, napona 0,5 kV. Ukupna instalirana snaga HE Ozalj i elektrane Dubovac porasla na 3240 kVA ili 2625 kW. U elektrani 'Dubovac' ugrađena kompenzacija. Izgrađena elektrana s dva dizelska agregata u Jastrebarskom ukupne snage 77 kVA. Priključna vrijednost trošila za rasvjetu iznosila je 48 kW.
1926.Elektrificiran Turanj.
1927.Centrala u Ogulinu proširena dizelskim agregatom snage 140 kVA. Izgrađen dalekovod u duljini 4,7 km i NN mreža za okolna sela.
1930.Izgrađena TS ILOVAC 30/20/5 kV s transformatorima 2×3000/2000/1000 kVA i jednim regulacijskim transformatorom od 6000 kVA. TS ILOVAC povezana 57 km dugačkim 30 kV dalekovodom Ilovac – Zagreb s termoelektranom Zagreb. Utemeljena organizacija 'Udružene električne centrale' ( UEC ), koja je obavljala razmjenu električne energije i održavala prijenosna postrojenja. Na DV 30 kV Zagreb – Karlovac izgrađena TS 30/10 kV Jastrebarsko (današnja TS 35/10 kV Cvetković ) s dalekovodom 10 kV i TS 10/0,4 kV Jastrebarsko. Cijelo je mjesto priključeno na mrežu UEC, a centrala je prestala s radom.Elektrificirani Draganići.Pamučna industrija Duga Resa i mjesto Duga Resa povezuju se dalekovodom 20 kV Karlovac – Duga Resa, duljine 6 km.Elektrificirana Duga Resa.
1931.Općina Slunj izgradila hidroelektranu snage 25 kVA. Priključna snaga trošila za rasvjetu iznosila je 16 kW, a za sve ostalo 7,5 kW. Elektrificirani Rečica, Mahično, Strmac i Klinča selo. Proizvedeno 6 milijuna kWh iz generatora Pamučne industrije .
1952.Izgrađena HE Ozalj II, s dvije kaplanove turbine i generatorima 6,3 kV ukupne snage 3600 kVA. Ukupna snaga HE Ozalj iznosi 7,1 MVA, s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 24 milijuna kWh godišnje.
1953.Izgrađena TS 30/10 kV Oštarije snage 1750 kVA, dalekovod 35 kV Duga Resa – Oštarije dugačak 35,7 km, dalekovod Oštarije – Ogulin, dugačak 9 km , TS 10/0,4 kV Ogulin I snage 250 kVA. Ogulin spojen na elektroenergetski sustav grada Karlovca, lokalna centrala prestala raditi.
1954.Demontirana elektrana Dubovac i preseljena u Gospić
1959.Domagovići spojeni s elektroenergetskim sustavom grada Karlovca dalekovodom 10 kV. Izgrađen DV 10 kV Oštarije – Slunj u duljini 28,2 km i TS 10/0,4 kV Slunj, snage 250 kVA. Izgrađena HE Gojak kod Ogulina, snage 48 MVA.
1962.Elektrana Dubovac stavljena izvan upotrebe i rashodovana.
1963.Izgrađen dalekovod 30 kV Gojak – Plaški – Slunj i TS 30/10kV Slunj
1964.Izgrađena TS 110/35 kV Pokupje 2×40 MVA kao čvorna trafostanica 110 kV raspleta grada Karlovca.
1970.Rekonstruirana TS 35/10 kV Ilovac.
1973.Izgrađen DV 110 kV od TS 110/35 kV Pokupje do TS 35/10 kV u duljini od 11 km, koji je dugo vremena bio pod naponom 35 kV, dok je danas pod naponom 110 kV. Ovaj dalekovod je dio 110 kV prstena oko grada Karlovca.
1974.Izgrađena TS 35/10 kV Novi centar s priključnim podzemnim kabelom 35 kV. Ovaj kabel i trafostanica su i danas u funkciji.Donesena odluka o postupnom ukidanju 35 kV i 10 kV naponske razine i uvođenju 20 kV napona.
1975.Izgrađena TS 35/10 kV Ogulin Plaški. Ogulin se je do tada napajao iz TS 35/10 kV Oštarije preko 10 kV dalekovoda. Provedena kompenzacija jalove energije (do tada faktor snage iznosio 0,8 -, ukupni faktor snage porastao na 0,95).
1979.Izgrađena TS 35/10kV Generalski stol.
1980.Izgrađena upravna zgrada Elektre Karlovac i novi centri u Dugoj Resi, Ogulinu, Jastrebarskom i Ozlju te nove TS 35/10 kV Ogulin i Plaški.
1981.Izgrađena TS 35/10 kV Ozalj.
1982.Izgrađena TS 110/20/10 kV Zdenčina TS 110/10(20)/10 kV Dubovac i TS 110/35/10 kV Švarča. Ove trafostanice su dodatno poboljšale pouzdanost napajanja kupaca Elektre Karlovac.
1985.Izgrađena TS 110/35/10 kV Švarča
1986.Izgrađen otcjep DV 110 kV od dalekovoda HE Vinodol- TS Rakitje do TS Švarča.
1987.Izgrađena TS 35/10 kV Jasenak i DV 35 kV Ogulin – Jasenak.
1988.Izgrađena TS 110/10(20)/10 kV Dubovac.
1997.Položeni 35 kV kabeli Karlovac – Vojnić i Oštarije – Plaški, oba u duljini 25 km u skolopu obnove.
2000.Revitalizirana TS 35/10 kV Ogulin i ugrađena najmodernija oprema u dispečerskom centru u Karlovcu moderni sustav daljinskog upravljanja.
2001.Obnovljena TS 35/10 kV Ilovac.
2003.Obnovljena TS 110/20/10 kV Zdenčina.
2003.Dalekovodi 10 kV Rasklopište 1 i Pisarovina 1, Pogona Jastrebarsko prešli na 20 kV naponsku razinu.
2003.Obnovljena TS 35/10 kV Oštarije, u sklopu izgradnje autoceste Zagreb – Split.
2005.Za potrebe napajanja tunela 'Mala Kapela' izgrađena TS 110/35 kV Oštarije. Obnovljena TS 35/10(20) kV Vojnić.
2006.Obnovljena TS 110/35/10 kV Švarča.
2007.Obnovljena TS 35/10(20) kV Mekušje. Obnovljena TS 35/10(20) kV Generalski Stol. Izgrađen DV 35 kV HE Lešće – TS 35/10(20) kV Generalski Stol.
2008.Izgrađen DV 35 kV TS 35/10 kV Tušmer – TS 35/10(20) kV Generalski Stol.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797