NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA KOPRIVNICA 
   
 
  O nama

Područje Elektre Koprivnica pretežno se nalazi na području Koprivničko-križevačke te dijelom na području Varaždinske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Pokriva područje koje je na jugu omeđeno vrhovima Bilogore, a na sjeveru mađarskom granicom.

Na zapadu se proteže do naselja Vrbanovec, odnosno do autoceste Zagreb-Goričan, a na istoku do naselja Starogradački Marof između Pitomače i Virovitice. Površina distribucijskog područja iznosi 1.645 četvornih kilometara, gdje živi 112.080 stanovnika.

Prvi počeci distribucije električne energije na koprivničkom području javljaju se 1925. godine, a intenzivnija elektrifikacija područja započela je 1948. godine, osnutkom područnog ureda u Koprivnici, u sastavu Elektre Zagreb. Kao samostalno poduzeće za elektrifikaciju sa sjedištem u Koprivnici Elektra Koprivnica osnovana je 1957. godine. Osnutkom Hrvatske elektroprivrede, nastavlja svoj kontinuitet kao Distribucijsko područje Elektra Koprivnica.

Područje Elektre Koprivnica u svom sastavu ima Pogon u sjedištu Koprivnicu, te pogone Đurđevac i Ludbreg, s ukupno 197 zaposlenika.

Na području Elektre Koprivnica nalaze se tri transformatorske stanice 110/35 kV, 13 transformatorskih stanica 35/10 kV i 805 transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, 4.754 km vodova. Maksimalna snaga potro šnje električne energije Elektre Koprivnica u 2012. godini je iznosila 57,55 MW.


Direktor Elektre Koprivnica je mr.sc. Goran Pakasin

 

 

 


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797