NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
 
     
Moja racun cijene Bez struje
Moj račun kućanstva
dostava očitanja
Cijene Bez struje
     

 

Obavijest o promjeni iznosa tarifnih stavki za kupce kategorije poduzetništvo

Za kupce kategorije poduzetništvo (kupci koji se opskrbljuju u okviru zajamčene opskrbe) od 01.07.2016. godine primjenjuju se nove tarifne stavke. Tarifne stavke možete vidjeti ovdje.
Za korisnike javne usluge zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, a odluku o iznosima tarifnih stavki donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Tarifne stavke jednake su za sve kupce istog tarifnog modela, na području cijele Republike Hrvatske, a iznosi tarifnih stavki veći su od prosječnih iznosa tarifnih stavki za opskrbu sličnih krajnjih kupaca opskrbljivanih na tržištu električne energije.

Svaki kupac u okviru zajamčene opskrbe ima pravo na raskid ugovora o opskrbi s HEP ODS-om, kao zajamčenim opskrbljivačem, te na sklapanje ugovora o opskrbi s jednim od tržišnih opskrbljivača, s kojim slobodno ugovara količinu i cijene električne energije. Promjena opskrbljivača sukladno pravilima o promjeni opskrbljivača za krajnjeg kupca je besplatna.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797