NaslovnaEnglishMapa webaLinkoviKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
   
 
 
     
Moja racun cijene Bez struje
Moj račun kućanstva
dostava očitanja
Cijene Bez struje
     


Obavijest o promjeni iznosa tarifnih stavki

Za kupce kategorije kućanstvo (kupci koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge) od 01.07.2015. godine primjenjuju se nove tarifne stavke. Tarifne stavke možete vidjeti ovdje.
Odluku o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Tekst odluke možete vidjeti ovdje.
Obzirom se obračun električne energije za kupce kategorije kućanstvo obavlja jednom u šest mjeseci, za razgraničenje potrošnje na dan primjene novih cijena koristit će se standardna procjena stanja brojila na dan primjene novih cijena ili od kupaca dostavljena očitanja brojila.
Ukoliko želite, Vaša očitanja možete dostaviti putem besplatnog telefona 0800-0555,  web aplikacije „Moj račun“  ili osobno u Vašoj elektri.
Očitanja brojila za potrebe razgraničenja potrošnje na dan 1. srpnja mogu se dostavljati u razdoblju od 1. do 10. srpnja 2015. godine.  Svim kupcima će u sljedećem redovnom obračunu biti odvojeno iskazana potrošnja u razdoblju do i nakon 1. srpnja 2015. godine.

Za kupce kategorije poduzetništvo (kupci koji se opskrbljuju u okviru zajamčene opskrbe) od 01.07.2015. godine primjenjuju se nove tarifne stavke. Tarifne stavke možete vidjeti ovdje.
Za korisnike javne usluge zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, a odluku o iznosima tarifnih stavki donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Tarifne stavke jednake su za sve kupce istog tarifnog modela, na području cijele Republike Hrvatske, a iznosi tarifnih stavki veći su od prosječnih iznosa tarifnih stavki za opskrbu sličnih krajnjih kupaca opskrbljivanih na tržištu električne energije. Tekst odluke možete vidjeti ovdje.
Svaki kupac u okviru zajamčene opskrbe ima pravo na raskid ugovora o opskrbi s HEP ODS-om, kao zajamčenim opskrbljivačem, te na sklapanje ugovora o opskrbi s jednim od tržišnih opskrbljivača, s kojim slobodno ugovara količinu i cijene električne energije. Promjena opskrbljivača sukladno pravilima o promjeni opskrbljivača za krajnjeg kupca je besplatna.Obavijest

Obavještavamo kupce da se Model otpisa dugova socijalno ugroženim građanima počinje primjenjivati 2. veljače 2015. godine. Više informacija kupcima je dostupno na internetskim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, a možete ih pronaći ovdje. Predaju Zahtjeva HEP Operatoru distribucijskog sustava dužnik može izvršiti osobno, u poslovnici svoje Elektre ili putem pošte – slanjem Zahtjeva i potrebne dokumentacije na adresu svoje Elektre. Adrese su dostupne na ovim stranicama. 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797