EN

Dostava očitanja brojila

01.09.2017.
Zbog promjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, od 1. rujna 2017. godine, HEP-Operator distribucijskog sustava procijenit će stanje brojila električne energije na taj datum.
Procijenjena stanja dostavit ćemo Vašem opskrbljivaču električne energije za potrebe razgraničenja i obračuna starog i novog iznosa naknade.


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 31. kolovoza 2017. godine (NN 87/2017), promijenjen je iznos naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, a novi iznos naknade primjenjuje se od 1. rujna 2017. godine.

HEP-Operator distribucijskog sustava procijenit će stanje potrošnje korisnika električne energije – kategorije kućanstva, na dan 1. rujna 2017. godine, osim kod korisnika koji su na rasporedu za redovno polugodišnje očitanje brojila i korisnika s naprednim brojilima koja se očitavaju daljinski svakog mjeseca. Korisnici koji ne žele da im se procijeni stanje potrošnje, mogu očitati svoja brojila i očitano stanje do 10. rujna 2017. godine dostaviti na jedan od sljedećih načina:
  • na besplatni telefon 0800-0555
  • putem web stranice: Dostava očitanja
  • osobno u svom distribucijskom području.