EN

Obavijest posjetiteljima

Poštovani korisnici,
obavještavamo Vas da u  razdoblju od 8. do 18. prosinca 2017., zbog radova na informatičkom sustavu, koji se izvode radi provedbe završne faze zakonski propisanog razdvajanja opskrbne djelatnosti od djelatnosti operatora distribucijskog sustava, neke usluge neće biti izravno dostupne.
Molimo Vas da do ponovne uspostave usluge, očitanje dostavite putem elektroničke pošte na adresu: ods.ocitanje@hep.hr   ili putem besplatnog info telefona nadležnog distribucijskog područja.
O načinu rješavanja ostalih upita i zahtjeva u navedenom razdoblju, možete se informirati u nadležnim distribucijskim područjima čiji se kontakti nalaze ovdje.
Molimo Vas za razumijevanje.

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIĆE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI ZA POTREBE HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE
Pozivaju se svi zainteresirani ovlašteni energetski subjekti da dostave svoje ponude u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje koja se može preuzeti ovdje.
Rekonstruirana Transformatorska stanica Gerovo puštena u pogon
Rekonstruirana Transformatorska stanica Gerovo puštena u pogon
HEP-Operator distribucijskog sustava Elektroprimorje Rijeka rekonstruiralo je i pustilo u pogon zidanu transformatorsku stanicu TS 35/20 kV Gerovo „primorsko – goranskog“ tipa snage 2x8 MVA.
16.11.2017.
VIŠE