EN

Obavijest zainteresiranim ovlaštenim energetskim subjektima (izuzeće od primjene ZJN)

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIĆE GUBITAKA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI ZA POTREBE HEP-OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.
Razdoblje isporuke: 01.01.2020.-31.12.2020.
Pozivaju se svi zainteresirani ovlašteni energetski subjekti da dostave svoje ponude u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje koja se može preuzeti ovdje.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava.
 
08.11.2019.
VIŠE