EN
Dužnički vrijednosni papiri - Obveznice

Dužnički vrijednosni papiri - Obveznice

EUROOBVEZNICA  iz 2015. -  "bullet"
ISIN oznaka: XS1309493630
  US443293AB13
Tržište: Luksemburška burza
Iznos izdanja: USD 550 mil.
Nominalna cijena: uz diskont  (98,59%)
Kamatna stopa: 5,875% polugodišnja otplata
Datum izdanja: 23. listopada 2015.
Datum dospijeća: 23. listopada 2022.
Prospekt obveznice: PDF prospekt 


 
EUROOBVEZNICA  iz 2012. -  "bullet"
ISIN oznaka: XS0853036860
  US443293AA30 
Tržište: Luksemburška burza
Iznos izdanja: USD 500 mil. (nakon refinanciranja USD 83,15 mil.)
Nominalna cijena: 100%
Kamatna stopa: 6,00%, polugodišnja otplata
Datum izdanja: 9. studenog 2012.
Datum dospijeća: 9. studenog 2017.
Prospekt obveznice: PDF prospekt  
KUNSKA OBVEZNICA - amortizirajuća
Simbol obveznice: HEP - O - 17CA
ISIN oznaka: HRHEP0O17CA4
Tržište: Zagrebačka burza 
Iznos izdanja: HRK 700 mil.
Nominalna vrijednost: 1,00 HRK
Kamatna stopa: 6,50%, polugodišnja otplata
Datum izdanja: 7. prosinca 2007.
Datum dospijeća: 7. prosinca 2017.
Prospekt obveznice: PDF prospekt