EN
Zvonko Ercegovac, član Uprave

Zvonko Ercegovac, član Uprave

Rođen 1965. Sveučilišni je specijalist ekonomije (2008.) i diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetika (2005.). Godine 1992. završio je studij elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo. Pri Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša,1993. položio je stručni ispit iz područja elektrotehnike.

Članom Uprave imenovan je s mjesta direktora Sektora za opskrbu HEP Plina, u kojem je radio od 1989. godine. Prethodno je u HEP Plinu obavljao poslove inženjera za zaštitu i mjerenja te rukovoditelja Odjela za prodaju i odnose s potrošačima. Od 2006. do 2010. bio je član Savjeta HERA-e.
Kontakt