EN
Još bolja zaštita ptica od stradavanja na električnoj mreži

Još bolja zaštita ptica od stradavanja na električnoj mreži

22.05.2016.
Uz 22. svibnja, Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, objavljujemo vijest da je HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. s Udrugom BIOM potpisao Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja na rizičnim elementima nadzemne distribucijske mreže.

 


Udruga BIOM, koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom, članica je međunarodne mreže nevladinih organizacija za zaštitu ptica BirdLife International. Suradnja s udrugom BIOM ojačat će i intenzivirati provedbu obveza HEP ODS-a koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode te Pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Natura 2000, a koje uključuju zaštitu ugroženih i zakonom zaštićenih vrsta ptica. HEP ODS već niz godina provodi mjere zaštita ptica od strujnog udara, te je uz provedbu drugih mjera zaštite okoliša i prirode s ciljem očuvanja bioraznolikosti, dio Politike upravljanja okolišem HEP ODS-a.
Zaštita ptica od strujnog udara vrlo je značajna za održavanje distribucijske mreže, jer su preleti i boravak ptica na električnim stupovima i drugoj elektroenergetskoj infrastrukturi jedan od uzroka prekida u napajanju potrošača električnom energijom. Dobrovoljna suradnja s Udrugom BIOM  uspostavljena je prema primjerima najbolje svjetske prakse. Obostrana korist se, uz zaštitu ptica od stradavanja od strujnog udara, očituje i povećanjem sigurnosti isporuke električne energije kupcima te smanjenjem troškova održavanja elektroenergetske mreže.
Sporazum o suradnji uključuje stručnu podršku u prikupljanju podataka o stradavanju ptica, razvoj i implementaciju tehničkih rješenja za učinkovitu provedbu mjera zaštite, redovitu komunikaciju s ciljem razmjene informacija te zajedničkom informiranju javnosti o provedenim aktivnostima.