EN
Registar ugovora HEP-Odmor i rekreacija d.o.o.

Registar ugovora HEP-Odmor i rekreacija d.o.o.


U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (NN /2011), objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, za društvo HEP -Odmor i rekreacija d.o.o.
 

GODINA

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Ugovori o javnoj nabavi

2014. PDF PDF
2013. - PDF
2012. - PDF

Od svibnja 2015. tvrtka  mijenja ime i glasi HEP - Upravljanje imovinom d.o.o.