EN
ESCO Monitor®

ESCO Monitor®

ESCO Monitor®, računalno poslovni sustav za gospodarenje energijom, je potpora optimizaciji potrošnje energije koja se pruža u okviru usluge sustavnog gospodarenja energijom.

Optimalno upravljanje objektima i postrojenjima u cilju ostvarenja ušteda u energiji i vodi moguće je samo kontinuiranim praćenjem potrošnje te mjerenjem i verifikacijom mjera energetske učinkovitosti. Korištenje ESCO Monitora® omogućuje sustavno praćenje dinamike potrošnje energenata.

Korištenje ESCO Monitora® kroz ugovorni odnos omogućava korisniku uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode, primjerice u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja.

ESCO Monitor® pruža podršku u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te donošenju odluka kad je u pitanju primjerice ulaganje u sustav opskrbe energijom i investicijske zahvate za povećanje energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda.

ESCO Monitor® se koristiti u: zgradama, industrijskim postrojenjima, sustavima vanjske rasvjete, sustavima opskrbe energijom (uključujući obnovljive izvore energije). ESCO Monitor® je koristan alat kod uvođenja sustava gospodarenja energijom prema normi  ISO 50001:2012.

Brojne su koristi za korisnike ESCO Monitor®: upravljanje, upravljanje i pregled mjernih mjesta, mogućnost generiranja planova potrošnje, olakšano planiranje i donošenje odluka o provedbi pojedinih mjera energetske učinkovitosti, mogućnost mjerenja i verifikacije sukladno Međunarodnom protokolu za mjerenje i verifikaciju učinka (IPMVP).

Nastavno na razvoj ESCO Monitora®, HEP ESCO je osmislio komunikacijski kanal ESCO Monitor®Panel.

Ukoliko imate upit ili Vam treba više informacija o ESCO Monitoru® možete nas kontaktirati na: escomonitor@hep.hr
 

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.