EN
Ponovno dostupan Moj račun

Ponovno dostupan Moj račun

26.01.2018.
Na web stranicama HEP Elektre ponovno je dostupna aplikacija Moj račun.

Zbog potpunog  razdvajanje distribucijske i opskrbne djelatnosti  došlo je do promjena u sustavima za dostavu očitanja i promjene opsega usluga za kupce električne energije i korisnike mreže. Tijekom prelaska na novi aplikativni sustav,  mnogi su zahtjevi obrađivani sa zakašnjenjem. Promjene su se odrazile i na aplikaciju Moj račun, koja je privremeno bila nedostupna.

Aplikacija Moj račun, uz unos traženih podataka, sada omogućuje sljedeće usluge:
  • pregled i unos očitanja stanja brojila te pregled potrošnje u proteklim razdobljima (sustav nudi povezivanje na aplikaciju Moja mreža HEP ODS-a)
  • pregled zaduženja i uplata,
  • pregled podataka za uplatu po računu ili uplatnici za odabranu mjesečnu novčanu obvezu,
  • pregled preslike računa u pdf formatu
  • informacije o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila
  • korištenje kalkulatora potrošnje – informativnog izračuna.
Mogućnosti aplikacije Moj račun proizlaze iz dijela funkcija koje je u okviru zakonski propisane obveze razdvajanja opskrbne od distribucijske djelatnosti preuzelo društvo HEP Elektra, a uz ostalo to su: izdavanje i ispis računa za električnu energiju, obrada reklamacija računa za električnu energiju, informiranje kupaca o stanju obveza, provođenje zahtjeva za povrat pretplate.

Kupci koji žele mjesečno primati račun za utrošenu električnu energiju, a trenutno su u režimu šestomjesečnog obračuna, mogu to pravo ostvariti ulaskom u sustav samoočitanja, podnošenjem zahtjeva  HEP-Operatoru distribucijskog sustava.

U sklopu aplikacije je i Kalkulator potrošnje koji omogućuje informativni izračun troškova za utrošenu električnu energiju. Kalkulator ne služi za utvrđivanje iznosa mjesečnog računa, a iznos koji se dobije unosom potrošnje i tarifnog modela samo je informativan i ne predstavlja iznos mjesečnog računa za električnu energiju. Iznos se  može i značajno razlikovati od stvarnog stanja dugovanja kupca.
 
Zaposlenici HEP Elektre će, uvažavajući odredbe Zakona o tržištu električne energije, i dalje posredovati između kupaca i HEP ODS-a, odnosno pružat će kupcima osnovne informacije, bez obzira na djelatnost na koju se upit odnosi.
 
Nakon provedenog poslovnog i informatičkog razdvajanja HEP Operator distribucijskog sustava nastavio je obavljati poslove iz područja distribucijske, odnosno mrežne djelatnosti, kao što su poslovi mjerenja, validacije mjernih podataka, promjene tarifnih modela, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti.