EN
Propisi - HEP Trgovina d.o.o.

Propisi - HEP Trgovina d.o.o.


Zakoni

Zakon o energiji – NN 120/12, NN 14/14, NN 102/15
Uredba o dopuni Zakon o energiji  - NN 95/15
Zakon o tržištu električne energije – NN 22/13, NN 95/15, NN 102/15
Zakon o tržištu plina – NN 28/13 ,  NN 14/14Podzakonski akti

Pravila djelovanja tržišta električne energije – NN 135/06, NN 146/10 , NN 90/12
Pravila organiziranja tržišta električne energije  - NN 121/15 , NN 48/16
Opći uvjeti opskrbe plinom – NN 15/13
Pravila o organizaciji tržišta plina – HROTE 12/2014Ostalo

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom – HEP-Trgovina d.o.o.
Registar neposrednih članova bilančne skupine – HEP-Trgovina d.o.o.