EN
Agencija Standard & Poor
Agencija Standard & Poor's podigla ocjenu samostalnog kreditnog rejtinga HEP-a
Agencija Standard & Poor's (S&P) povećala je samostalnu ocjenu kreditnog rejtinga Hrvatske elektroprivrede (HEP) s b+ na bb, ali i ukupnu ocjenu HEP-ovog kreditnog rejtinga s BB- na BB. Time se ukupna ocjena kreditnog rejtinga izjednačila s ocjenom rejtinga Republike Hrvatske, a  prema mišljenju agencije, HEP za sad ne može imati bolji rejting od  države.
28.10.2016.
VIŠE